2015 – 2016 Genel Yayın Duyurusu

2015-2016 YILI İÇİN KİTAP VE MODÜLLERLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi/Sağlık Alanı

Anadolu Sağlık Meslek  Lisesi

Meslek Dersi öğretmenlerinin dikkatlerine;

1992 yılından beri, yaklaşık 24 yıldır sağlık meslek eğitimi alanına mesleki yayın yapmakta olan yayınevimiz, okullarımızla yüksek düzeydeki irtibatları  sayesinde okullarımızda bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin doğru kaynaklardan yararlanmasını sağlamıştır.

2015-2016 öğretim yılında da aynı şekilde okul idarelerimizin ve meslek dersleri öğretmenlerimizin okullarımızda öğrencilerin yararlanacakları kaynaklar konusunda bazı tereddütler yaşadığı bilgileri tarafımıza ulaşmıştır. Bununla ilgili görüş ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşma gereği duyulmuştur.

 • Anadolu sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümlerinde bakanlıkça kabul edilmiş olan öğretim programına göre herhangi bir kitap, basılıp bakanlık tarafından gönderilmeyecektir.
 • Bu alanda kitap boşluğunun giderilmesi MEB Ders Araçları ve Yayın Yönetmeliği gereği okulda ilgili ders veya meslek dersleri öğretmenlerinin oluşturacağı ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU KARARIYLA kaynak kitaplardan yararlanılması yoluna gidilebilecektir.
 • Bazı okullarımızdan hemşirelik bölümlerinde bakanlıkça hazırlanmış olan meslek dersleri modüller ı zaman zaman tercih edilmektedir. Oysa Milli eğitim Bakanlığının 02.09.2013 tarih ve 2277581 nolu genelgesinde bu konuda açıklayıcı noktalar bulunmaktadır. Buna göre, Meslek liselerinde (doğal olarak Anadolu sağlık meslek liselerinde de);

a- Modüllerin öğretim müfredatı olmadığı, asıl olan çerçeve öğretim programlarında yer alan yeterliklerin öğrencilere kazandırılması,

b- Öğretmenlerin modüllerin dışında kendi ders notlarından ve diğer dokümanlardan da öğrencilerin yararlanmasını sağlayacağına dair talimat bulunmaktadır.  (Bu genelge metni bu yazımımın ekinde yer almaktadır.)

 1. c) Bakanlığın MEGEP sayfasında da yer alan hemşirelik bölümlerinin öğretim programları esas alınarak kitaplar hazırlanmıştır.
 • Anadolu Sağlık Meslek Liseleri acil sağlık hizmetleri, anestezi ve reanimasyon ve diğer teknisyenlik bölümleri için hazırlanmış olan modüllerin okutulması esas olarak önerilmektedir. Bu modüllerin baskı ve çoğaltmaları tarafımızdan yapılıp talepleriniz karşılanmaktadır.
 • 2015-2016 Öğretim yılı için Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi/Sağlık Alanı öğrencilerine yönelik 9 sınıfta okutulan mesleki gelişim kitap ve modül çoğaltmaları  ayrı ayrı olarak yayınevimizce satışa sunulmuştur. Bu alanın 10. Sınıftaki Hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği bölümlerinin ortak okumak durumunda oldukları Anatomi ve fizyoloji, Beslenme, meslek Esasları, Ofis Programları derslerine yönelik olarak  08.2015 tarihine kadar Bakanlıkça hazırlanmış olan bir modül bulunmadığı için Çerçeve öğretim programlarında yer alan kazanımları karşılayan modüller organize edilerek okullarımızın ihtiyacını karşılamak amaçlı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca bu derslerin yine çerçeve öğretim programlarına göre kaynak kitapları da hazırlanmış ve satışa sunulmuştur.
 • Şu anda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla devam eden, eski adıyla Anadolu Sağlık Meslek Liseleri  Hemşirelik Bölümleri nin 11. ve 12. Sınıf derslerine ait kitap ve modülleri A4 boyutunda kaliteli baskıları yapılarak satışa sunulmuştur. Bu alana yönelik kitap ve modüllerle ilgili olarak detaylı  açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
 • Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Acil sağlık Hizmetler , anestezi ve reanimasyon ve de diğer bölümlerle ilgili olarak 11. ve 12. Sınıflarda bakanlıkça hazırlanan modüllerin  okutulması esastır. Bu modüllerin çoğaltmaları,  kaliteli baskı ile A4  boyutunda yayımlanarak satışa sunulmuştur.
 • Kitapların dışında öğrencilerimizin yararlanabileceği Anatomi Atlası ve Tıp terimleri sözlüğü satışları da yayınevimiz tarafından yapılmaktadır.
 • Öğrencilere kitap aldırılması konusunda Okul idareleri, bazı öğrenci velilerinin bu konudaki itirazları ile karşılaşmaktadırlar. İlgili bölümlerde bakanlıkça basımı yapılarak, ücretsiz dağıtımı yapılmayan meslek dersleri kitaplarının oluşturduğu açığın da bir şekilde kapanması gerekli olduğu ortadadır. Bu da kaynak kitaplardan yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Bir yıl boyunca öğrencinin kaynak kitapsız olarak ders işlemesinin de mümkün olmadığı gerçeğinden yola çıkılarak öğrencilerin kendileri için bir takım maddi özveride bulunup kaynak kitap ve yayın edinmeleri konusunda küçük harcama yaparak elde edecekleri kitapla daha verimli bir eğitim dönemi geçirecekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda bazı okullarımız valilik , kaymakamlık fonları veya belediyelerden destek alarak öğrencilerin kaynak kitap ve yayın edinerek ihtiyaçlarını karşıladıklarını tanık olmaktayız.

 

Kitap ve modüllerle ilgili açıklamalar.

 1. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi/Sağlık Alanı 9 sınıflarında okutulacak kitap-Modül
 • Mesleki Gelişim

Bilindiği üzere mesleki gelişim kitabı Mesleki ve teknik öğretim Anadolu liselerinin tüm bölümlerinde kaynak olarak okutulmaktadır. Bakanlığın yayınladığı mesleki gelişim modülü yaklaşık 490 sayfayı bulmaktadır. Üstelik mesleki gelişim dersinin okutulduğu ayakkabıcılık bölümünden, gazetecilik bölümüne kadar bütün okullarda ortak olarak okutulan bilgileri içermektedir. Bazı meslek dersleri öğretmenlerimizin bakanlık modülünü  okutmakta kararlı durmaları nedeniyle basılıp satışa sunulmuştur. Öte yandan sağlık Meslek  eğitiminin  kendine has bir özelliği olduğunu düşünen bazı öğretmenlerimizin önerileri ile sağlık meslek eğitiminin kavramına yönelik mesleki gelişim konularını da içeren ve daha az sayfa kapsamlı bir kitap Ankara’da bir sağlık meslek dersleri öğretmenimize hazırlattırılarak baskısı satışa sunulmuştur . Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi/Sağlık Alanı 10 sınıflarında okutulacak kitap ve modüller.

 

Bu alanda dört adet ders bulunmaktadır. Her dersin modül ve kitapları yayınevimizce ayrı ayrı satışa sunulmaktadır.

 

 1. Anatomi ve Fizyoloji

Sağlık meslek eğitiminin en temel formasyon dersi olan anatomi ve fizyoloji derslerinin MTAL  Sağlık Alanına Özel düzenlenmiş bir modülü yoktur. Bu alana özel yayımlanmış olan çerçeve öğretim programını içeren bir modülü daha önce acil sağlık hizmetleri, anestezi ve reanimasyon ve diğer sağlık teknisyenlik bölümlerinde okutulan ANATOMİ VE FİZYOLOJİ MODÜLÜ nü kitap formatında basarak satışa sunmuş bulunmaktayız. Modülün hazırlanmasındaki bazı bilgi eksiklikleri estetik noksanlıklar olduğu, bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirildi ve bundan iki yıl önce aynı programa yönelik olarak,  daha önce bir çok üniversitemizin tıp fakültesinde Anatomi Öğretim Üyesi olarak faaliyet gösteren ve halen  Lefke Avrupa Üniversitesinde Anatomi  Öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Mehmet Ersoy ve deneyimli sağlıkı meslek öğretmeni olan Sinan Kaplan tarafından hazırlanmış olan kitabımızı da okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. . Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

Ayrıca Anatomi ve fizyoloji dersi öğretiminde kaynak olabilecek olan ANATOMİ ATLASI ve TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ satışımız da bulunmaktadır.

 

 1. Meslek Esasları

MTAL hemşire yardımcılığı-Ebe yardımcılığı – sağlık bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak olarak okutulacak olan meslek esasları derslerinin MTAL  Sağlık Alanına Özel düzenlenmiş bir modülü yoktur. Bu alana özel yayımlanmış olan çerçeve öğretim programını içeren bir modül Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik bölümleri Meslek esasları ve tekniği modüllerinden düzenleme yapılarak öğretmen ve öğrencilerimizin kaynak olarak kullanımlarına sunulmuştur. Modülün  hazırlanmasındaki bir takım  bilgi eksiklikleri ve estetik noksanlıklar olduğu bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirildi ve bu öğretim yılında Meslek esasları ve tekniği dersi kitap yazarımız ve geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği ve müdürlük görevinde bulunmuş  ve aynı  zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim üyesi olan Güler Öz arkadaşımızın hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. . Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Beslenme

MTAL hemşire yardımcılığı-Ebe yardımcılığı – sağlık bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak olarak okutulacak olan Beslenme derslerinin MTAL  Sağlık Alanına Özel düzenlenmiş bir modülü yoktur. Bu alana özel yayımlanmış olan çerçeve öğretim programını içeren bir modül Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Acil tıp teknisyenliği bölümlerinde okutulan ve sonra programdan kaldırılan Beslenme dersinin modülleri kitap olarak derlenip baskısı yapılarak öğretmen ve öğrencilerimizin kaynak olarak kullanımlarına sunulmuştur. Modülün  hazırlanmasındaki bazı bilgi ve  eksiklikleri ile  estetik noksanlıklar olduğu bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirildi. Bunun üzerine Çerçeve öğretim programının tümünü içeren yayın olarak Ankara üniversitesi tıp fakültesi cebeci hastanesinde Başdiyetisyon olarak görev yapmakta olan Aynur Ünsal Karaoğlu ile emekli sağlık meslek öğretmeni Ayşe Bayer tarafından düzenlenmiş bulunan kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. . Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek  kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Ofis Programları

MTAL hemşire yardımcılığı-Ebe yardımcılığı – sağlık bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak olarak okutulacak olan ofis programları derslerinin MTAL  Sağlık Alanına Özel düzenlenmiş bir modülü yoktur. Bu alana özel yayımlanmış olan çerçeve öğretim programını içeren bir modül  Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin sağlık hizmetleri sekreterliği  bölümlerinde okutulan bilgisayarda ofis programları dersi modülleri derlenerek satışa sunulmuştur. Modül olarak düzenleme  ve basımı yapılan metinlerde bir değişiklik yapamıyoruz. Bunlar resmi sayılabilecek metinlerdir. Nasıl yazıldıysa öylece okuyucuya ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Ancak  bilgisayar alanı çok devingen bir alandır. Bir yıl içinde bile birkaç yenilik yapılmasını gerektiren düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu gerekçe ile çerçeve öğretim programına sadık kalınmak koşulu ile en son değişiklikleri içeren kitap yayınlanması ihtiyacı düşünülerek bilgisayarda ofis programları sistemi konusunda birikimli olan Sağlık Meslek Lisesi meslek dersleri öğretmeni Ozan Kara tarafından düzenlenen kaynak kitabı öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. . Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir

 

 1. Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi eski Anadolu sağlık meslek lisesi Hemşirelik bölümü  10 sınıflarında okutulacak kitap/lar;

Bu alanda 10 ders bulunmaktadır. Ve büyük çoğunlukla okullarımızda bu bölümün öğrencisi de bulunmamaktadır. Ancak sınıf tekrarlayan öğrencilerin kitapları için ihtiyaç duyulması halinde geçen yıl ki fiyattan kitap temin edilebilecektir.

 1. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi eski Anadolu sağlık meslek lisesi Acil sağlık hizmetleri – Anestezi ve Reanimasyon ve de diğer sağlık teknisyenliği bölümleri 10 sınıflarında okutulacak kitaplar

Bu bölümlerin öğrencileri de çok sınırlı sayıda sınıf tekrarlayan öğrencileridir.  10. Sınıflarında geçen yıl okutulan derslerin modülleri elimizde bulunmaktadır. İsteyen okullarımıza geçen yılki fiyattan sunulabilecektir.

 1. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi eski Anadolu sağlık meslek lisesi Hemşirelik bölümü 11 sınıflarında okutulacak kitap/lar;

Bu alanda 4 ders bulunmaktadır.  Bu yıl okullarımızda en çok öğrenci bu sınıfta bulunmaktadır. Ayrıca bazı okullarımızdan programda her birinin 8’ er saat okutulmak üzere yer aldığı gerekçesiyle cerrahi hastalıkları ve bakımı  işletmelerde beceri eğitimi dersi, dahiliye hastalıkları ve bakımı  işletmelerde beceri eğitimi dersi, kadın sağlığı ve hastalıkları  işletmelerde beceri eğitimi dersi kitapları da istenmektedir. Bu alana cevap vermek için ilgili ders kitaplarımızda düzenlemeler yaparak öğrencilerimizin bu kitaplardan da edinmelerine katkı sağlamak için özel basım yapılmıştır. Bunlarla ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

 1. Meslek Esasları ve tekniği

Geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu modülde baskı konu ve  estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine,  Meslek esasları ve tekniği dersi kitap yazarımız ve geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği ve müdürlük görevinde bulunmuş  ve aynı  zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim üyesi olan Güler Öz arkadaşımızın hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir

 

 1. Çocuk sağlığı hastalıkları ve bakımı  

Geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu kitabın bakanlıkça hazırlanan  modülünde baskı, konu ve  estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine,  Meslek esasları ve tekniği dersi kitap yazarımız ve geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği ve müdürlük görevinde bulunmuş  ve aynı  zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim üyesi olan Güler Öz arkadaşımızın hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Sağlık Eğitimi

Geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu kitabın bakanlıkça hazırlanan  modülünde baskı, konu ve  estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine,  Sağlık eğitimi dersi kitabı düzenleme ihtiyacı duymuş bulunmaktayız. Bunun için sağlık meslek eğitiminde ve halk sağlığı eğitiminde aktif olarak faaliyet gösteren Sağlık eğitimciliği alanında akadimik kariyer yapmış olan Dr. Güldalı Aybaş ile sağlık Meslek lisesi meslek Dersleri öğretmeni olan Asiye yetkiner’in birlikte hazırladığı kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Bulaşıcı hastalıklar ve Bakımı

Bu derse yönelik olarak hemşirelik bölümü  öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül bulunmamaktadır. Bazı öğretmenlerimiz bu derse yönelik olarak acil sağlık hizmetleri bölümü 10. Sınıfta okutulan enfeksiyondan korunma dersi modülü istemektedirler. Bu modül t-dersin programını karşılamamakla birlikte  isteklerin yerine getirilmesi açısından bu modülün de satışı yapılabilmektedir. Öğretim programınıa yönelik modülü bulunmayan bu dersin kaynak kitabı; sağlık meslek eğitiminde yüksek deneyimi bulunan ve  çok uzun süre sağlık meslek liselerinde bu dersi okutan sağlık meslek lisesi öğretmeni Müslüm Küçükaltun ile Hekim olarak bu kitaba katkı sağlayan Dr. Mutlu Küçükaltun’un birlikte hazırlayıp düzenledikleri  BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Cerrahi hastalıklar ve Bakımı işletmelerde beceri eğitimi

Bu derse yönelik olarak hemşirelik bölümü  öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül bulunmamaktadır. Bu dersin işletmelerde uygulama olarak işlenmesi gerekmektedir. Ancak bazı okullarımızdan derse yönelik olarak uygulama el kitabı şeklinde düzenlenmiş kitap talebinde bulunulması nedeniyle Cerrahi hastalıklar ve Bakımı  işletmelerde beceri eğitimi  kitabı satışa sunulmuştur. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. Kitap baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Dahiliye hastalıkları ve Bakımı  işletmelerde beceri eğitimi

Bu derse yönelik olarak hemşirelik bölümü  öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül bulunmamaktadır. Bu dersin işletmelerde uygulama olarak işlenmesi gerekmektedir. Ancak bazı okullarımızdan derse yönelik olarak uygulama el kitabı şeklinde düzenlenmiş kitap talebinde bulunulması nedeniyle  Dahiliye hastalıklar ve Bakımı  işletmelerde beceri eğitimi  kitabı satışa sunulmuştur. İsteyen okullarımızın taleplerini karşılamak üzere satışımız bulunmaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Kadın sağlığı hastalıkları  ve Bakımı  işletmelerde beceri eğitimi

Bu derse yönelik olarak hemşirelik bölümü  öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül bulunmamaktadır. Aslında bu dersin işletmelerde uygulama olarak işlenmesi gerekmektedir. Ancak bazı okullarımızdan derse yönelik olarak uygulama el kitabı şeklinde düzenlenmiş kitap talebinde bulunulması nedeniyle  Kadın sağlığı  hastalıkları ve Bakımı  işletmelerde beceri eğitimi  kitabı satışa sunulmuştur. İsteyen okullarımızın taleplerini karşılamak üzere satışımız bulunmaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi eski Anadolu sağlık meslek lisesi Hemşirelik bölümü 12 sınıflarında okutulacak kitaplar;

Bu alanda 5 ders bulunmaktadır.   Ayrıca bazı okullarımızdan programda bazılarının 4, bazılarını da 8 saat olarak işletmelerde beceri eğitimi olarak değerlendirilecek olan dersler bulunmaktadır. yapılmıştır. Bunlarla ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

 1. İlk yardım ve acil bakım

Bu derse yönelik olarak hemşirelik bölümü öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül yoktur. Bazı öğretmenlerimiz bu derse yönelik olarak ASML – Anestezi ve reanimasyon bölümlerinde ve diğer bazı bölümlerde okutulan ilk yardım dersi  modülü istemektedirler. Bu modül bu dersin dersin programını karşılamamakla birlikte  isteklerin yerine getirilmesi açısından modülün de satışı yapılabilmektedir. Öğretim programına yönelik modülü bulunmayan bu dersin kaynak kitabı; sağlık meslek eğitiminde deneyimli bir çok sağlık meslek liselerinde bu dersi okutan sağlık meslek lisesi öğretmenlerinden Sinan Kaplan- Hilal Başol ve Hikmet Gürbüz tarafından hazırlanan  bu kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat, işletmelerde beceri eğitimi olarak da haftada 8 saat ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. Kitap baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Sağlık Hizmetlerinde Yönetim

Bu derse yönelik olarak da hemşirelik bölümü  öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül yoktur. Bazı öğretmenlerimiz bu derse yönelik olarak ASML –Radyoloji  bölümlerinde ve diğer bazı bölümlerde okutulan sağlık Hizmetlerinde Yönetim dersi   modülü istemektedirler. Bu modül bu dersin programını karşılamamakla birlikte  ülkemizin yönetim yapısında  ve sağlık yönetimi ile ilgili yapısal değişikliklerle ilgili  mevzuatta yapılan düzenlemeleri de içermemektedir. Yani güncel değildir. isteklerin yerine getirilmesi açısından bu modülün de satışı yapılabilmektedir. Öğretim programına yönelik modülü bulunmayan bu dersin kaynak kitabı; sağlık meslek eğitiminde deneyimli bir çok sağlık meslek liselerinde bu dersi okutmuş olan sağlık meslek lisesi eski  öğretmenlerinden ve kamu yönetimi uzmanı Hüseyin Özalp ile Sağlık İdaresi emekli öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Çetin Akar tarafından hazırlanan  bu kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat teorik olarak işlenebilecek olup  işletmelerde beceri eğitimi olarak işlenmesi öngörülmemiştir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. Kitap baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Ruh sağlığı ve psikiyatri

Bilindiği üzere bakanlığın geçtiğimiz yıllarda hemşirelik derslerinin modüllere uygun olmadığı ve de bu konuda programa sadık kalınmasına yönelik uyarıları olmuştur. Ancak geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Bu kitabın bakanlıkça hazırlanan  modülünde baskı, konu ve  estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine,  ruh sağlığı ve psikiyatri dersi kitabı düzenleme ihtiyacı duymuş  bulunmaktayız. Bunun için ruh sağlığı ve psikiyatri alanında engin deneyleri olan Öğretim üyelerimizden klinik şefleri ve üniversite öğretim üyelerinden Doç. Dr. Haluk Özbay, Prof. Dr. Erol Göka ve Uzm. Dr. Ayşegül Kart’ın  birlikte hazırladıkları kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Modül ve kitapla ilgili Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat, işletmelerde beceri eğitimi olarak da haftada 4 saat ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Toplum sağlığı

Bilindiği üzere bakanlığın geçtiğimiz yıllarda hemşirelik derslerinin modüllere uygun olmadığı ve de bu konuda programa sadık kalınmasına yönelik uyarıları olmuştur. Ancak geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız, bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Bu modül kitabın bakanlıkça hazırlanan modülünde baskı, konu ve  estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine,  toplum sağlığı  dersi kitabı düzenleme ihtiyacı duymuş  bulunmaktayız. Bunun için ruh sağlığı ve psikiyatri alanında engin deneyleri olan Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ömer Rıfkı Önder ve Hikmet Gürbüz’ün birlikte hazırladıkları kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Modül ve kitapla ilgili Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat okutulması öngörülmesine rağmen, işletmelerde beceri eğitimi olarak okutulması söz konusu değildir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Çocuk sağlığı Hastalıkları ve bakımı

Bilindiği üzere bakanlığın geçtiğimiz yıllarda hemşirelik derslerinin modüllere uygun olmadığı ve de bu konuda programa sadık kalınmasına yönelik uyarıları olmuştur. Ancak geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız, bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Bu modül kitabın bakanlıkça hazırlanan modülünde baskı, konu ve  estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine,  toplum sağlığı  dersi kitabı düzenleme ihtiyacı duymuş  bulunmaktayız. Çocuk sağlığı hastalıkları ve bakımı kitap yazarımız ve geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği ve müdürlük görevinde bulunmuş  ve aynı  zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim üyesi olan Güler Öz’ün hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Bilindiği gibi bu ders 11. Sınıfta da okutulmaktadır. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde  12. Sınıfta teorik olarak haftada 2 saat, işletmelerde beceri eğitimi olarak da haftada 8 saat ayrılması gerekmektedir. 11. Ve 12. Sınıfta okutulan konularla ilgili olarak 8 saatlik beceri eğitimi programı uygulanmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerimizin bu dersin işlenmesi sırasında ilgili kitaba ihtiyaç duyacaklarını düşünmekteyiz. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi eski Anadolu sağlık meslek lisesi Acil sağlık hizmetleri, Anestezi ve reanimasyon bölümleri ve de diğer bölümlerin 11. ve 12. sınıflarında okutulacak modüller;

Bu bölümlerin 11.  ve  12. Sınıflarında modül okutulması esastır. Bu alanlarda okutulacak modüllerin baskıları hazırlanmış olup,  okullarımızın talepleri halinde  gönderilecektir. Bu bölüm kitaplarının tanıtım detayları kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.