Yayımlanan Modül Duyurusu

Eksik olan modüllerini SONGÜR‘den alan okullarımızın dikkatlerine

Bir kısım modüller yayınlandı. Onların baskılarını bu hafta içinde yapacağız ve en geç hafta sonu göndermiş olacağız.

Enfeksiyon hastalıkları modülleri kalan iki adedi yayımlandı ve tamamlandı .

Doğum öncesi izlem ve doğum modüllerinden iki adet yayımlandı.

Yenidoğan ve Çocuk sağlığı modüllerinden iki adet yayımlandı.

Mesleki temel uygulamalar dersinden bir modül yayımlandı

Ama halen de yayınlanmayan modüller var maalesef…