2020 HEMŞİRELİK VE EBELİK YILI

(Florance Nightengale in 200. Doğum yıldönümü)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2020 yılını Hemşirelik Yılı ilan etti. Bu ilan içinde Ebelik mesleğini de katmıştır.
Bu haliyle Kısa adıyla 2020 yılı HEMŞİRELİK VE EBELİK YILI olarak ilan edilmiş oldu.

2020 HEMŞİRELİK VE EBELİK YILI BU GÜZİDE VE DEĞERLİ MESLEKLERİN BİREYLERİNE KUTLU OLSUN.

İngilizce’de adı “Nursing” olan bu meslek, güzel Türkçemizde HEMŞİRE yani diğer anlamıyla kız kardeş olarak anılmaktadır. Hiçbir dünya dilinde Hemşirelik mesleği toplumda böyle içselleştirilmemiştir. Hemşireler ve ebeler Türk toplumunda hepimizin kız kardeşidir, ablasıdır. Eskiden hemşireler ile aynı mesleği yerine getirenler erkek sağlık elemanları kendilerini “sağlık memuru” olarak tanımladılar veya egemen sağlık yönetim yapısı böyle ifade etti. Aslında bu meslek sahipleri olarak onlar da birer Hemşir/e dirler. Erkekler de bu mesleğin bir asli elemanı olduğunu bayan olan hemşireler de artık kabullendiler. Her iki kesim de birer anne, abla kadar yakın kucaklama ile hastalara şifa dağıtmakta ve de toplumun hastalıktan koruyan girişimlerde bulunmaktadırlar.
Uluslararası Hemşirelik Konseyi Başkanı Annette Kennedy, Hemşirelik yılıyla ilgili dileklerini ve taleplerini şu şekilde sıralamaktadır.
1. 2020 yılında Hemşire ve Ebe Yılı’ teklifi bu heyecan verici bulunmuştur.
2. Bu yılda hemşirelik ve ebelik mesleklerinin profilini yükseltmek gerektiğini vurgulamıştır.
3. Daha iyi eğitimli hemşirelerle sağlık hizmeti sunmanın bir insan hakkı olduğunu dile getirmiştir.
4. Ebelik ve hemşirelik mesleğine yatırım yapma ihtiyacının önemini vurgulamak için daha uzun ve kararlı bir yol kat edilecektir.
5. İşe alım ve elde tutma stratejilerinde ve sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesinde oldukça etkili olduğunu kanıtlayan ileri hemşirelik rollerinin geliştirilmesindeki engellerin kaldırılması için bir fırsat olduğu vurgulanmıştır.
Bu dileklerin ülkemizde okunması gereken şekli aşağıdaki gibidir.
1. Hemşirelik ve ebelik mesleğinin ülkemiz sağlık insan gücü içinde sayısal çoğunluğu ile etkinliği de sağlık hizmetlerinin sunumunda egemen olana yapılanmanın daha çok dikkat etmesi gerekmektedir.
2. Hemşirelik ve ebelik mesleklerinin mesleki eğitimlerini yerine getiren akademik kurumları yöneten yapılanmaların (başta YÖK olmak üzere) bu kurumların ihtiyaçlarının ertelenmeksizin ve artırılarak karşılanması kaçınılmaz görevleridir. Bu alandaki eğitim imkanları geliştirilmeli, başta ebelik ve hemşirelik meslek eğitimi olmak üzere tüm sağlık meslek eğitimi alanlarına yatırım yapılmalıdır. Özel üniversitelerin ve devlet üniversitelerinin eksik donatımla eğitim yapılmasının önüne geçilmelidir. Öncelikle acil tıp teknikerliği olmak üzere tüm sağlık meslek eğitimi Önlisans programlarında da akreditasyona gidilmelidir.
3. Ebelik ve hemşirelik mesleğinde mezuniyet sonrası istihdam ve kendini geliştirme imkanlarının devletin ve sektörün bu alandaki yetkili ve yetkin yapılarca gereken duyarlılık gösterilmeli sorumluluklar yerine getirmelidir.
4. Bu mesleklerde çalışanların pozitif ayrımcılığa tabi tutularak kazanımlarının korunması ve geliştirilmesinde her kesimin duyarlılığı öne çıkmaktadır. 3600 ek gösterge bunların içinde yer almalıdır. Hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge polislerden ve imamlardan öncelik taşıyan bir haktır. Verilen söz yerine getirilmelidir.

Florance Nightengale ile ülkemizde ve dünyada gerçek anlamda meslek olarak tanınmış olan Hemşirelik, Türk sağlık tarihinde Gevher Nesibe ile yerini daha önceden almıştır. Hemşirelik mesleği ile birlikte, Merhum hocamız Prof. Dr. Nevzat Eren’in deyimi ile insanlık tarihi kadar eski olan Ebelik mesleğinin de dünya insanlığına ve ulusumuz bireylerinin canlarına can katma ve sağlıklarını geliştirmesinde emeklerini daima önde tutmayı görev sayıyoruz.
Bu güzide mesleklerin ülkemiz koşullarında daha özgürce, heyecanla, ve maddi ve manevi anlamda doyurucu düzeyde yerine getirilmesi için ortam hazırlanması ve gereğinin yapılması en büyük dileğimizdir.

Hemşirelik ve Ebelik Mesleğine geçmişte “eğitimci” kimlikle, mevcut durumda eğitim-donatım tedarikçisi sıfatıyla hizmet vermiş ve vermekte olduğumdan dolayı duyduğu gururu tüm tanıdıklarımla paylaşırım.

SAĞ OLUN VE VAR OLAN HEMŞİRELER VE EBELER. HERŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN.