HG- L260A ABDOMİNAL PARASENTEZ MANKETİ

PARASENTEZ MAKETİ ŞARTNAMESİ

Maket kol, bacak ve başı olmayan yetişkin insanı simüle eder.

Maket üzerinde torakal ve abdominal yapılar anatomik olarak gerçeğe yakın görünümü simüle eder.

Maket torakal ve abdominal bögelerden girişim yapılmaya uygundur.

Maket sırtüstü yatırıldığında abdomenden parasentez işlemi ile sıvı deşarj operasyon uygulamalarına müsaittir.

Maket bir pozisyon masası üzerine monte edilmiştir.

Pozisyon masasında maket üzerinde yapılan uygulamalardan bir kısmının geribildirim verir.

Maket dokusu normal insan derisi ve iç yapı destek görünümü gerçeğe yakındır.

Maket perküzyon muayenesi yapmaya uygundur.

Perküzyon muayenesinde karında değişik bölgelerden matiteler alınabilir.

Harici puarla maket içinde hava dolgunluğu sağlar.

Abdomene tahliye edilmek üzere sıvı takviye sistemi bulunur.

Parasentez işlemi dışında aşağıdaki işlem ve uygulamalar yerine getirilir;

 • Steril operasyon işlemleri hazırlık uygulaması
 • Sağ internal jugulan ven ponksiyon girişimi
 • Sağ subklavial ven ponksiyon girişimi
 • Sağ femoral damar ponksiyon girişşimi
 • Sol aeroplevral ponksiyon girişimi
 • Sol plevral ponksiyon girişimi
 • Karaciğer ponksiyon girişimi
 • Perikardial boşluk ponksiyon girişimi
 • Abdominal ponksiyon girşimi
 • İntra kardiak enjeksiyon girişimi
 • Anterior ve superior iliak kemik iliği ponksiyon girişim ve uygulaması