TIP–SAĞLIK MESLEK EĞİTİMİNDE YENİ NORMALLER.

Covid 19  Pandemisi,  Tıp-Hemşirelik, Ebelik, Acil Tıp Teknikerliği başta olmak üzere tüm tıp-sağlık meslek eğitimlerikonusunda dünyada ve ülkemizde yeni normalleri dayatmıştır.Eğitim sistemleri, yeniöğretimyılının başlangıcı öncesinde virüsün etkisi azalacağı yönündekibeklentiler ışığında yaz tatili sonrası yeni normallerle eğitim plan ve programları yapmaktadır. Her ülke kendi özel koşullarına göre yeni düzenlemeler yapıyor. UNESCO, UNICEF gibi kuruluşlar, dünya çapında yaklaşık 1.3 milyar öğrenciyi ülkemizde ise yaklaşık 25 milyon öğrenciyi etkilemeye  devam  eden pandemi  nedeniyle  okula  dönüşlerin  en  güvenli  şekilde  olması  için  sürekli  güncellenen  kılavuzlar yayınlamaktadırlar.

Ülkemizde de MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) ve YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK) Bu konuda birtakım önlemler alarak emirleri altındaki okul ve fakültelerle paylaşmışlardır. Mezuniyet öncesi ve sonrası mesleki eğitim, özellikle sağlık meslek personeli  alanındaki eğitimlerde yeni normallerinde ortaya konulması gerekmektedir. Yapılan düzenlemelerin bizlere öğrettikleri kadarıyla sağlık meslek eğitimi alanındaki yeni normal başlıklarının bazıları aşağıya çıkarılmıştır. 1.Daha çok “online/uzaktan” teorik eğitim; Eskiden  teorik  ders  alacak  öğrencilerin  programlar  çerçevesinde  sınıf  veya  anfilerde  hocaların nezaretinde  ders  işlemeleri  gerekmekteydi.  Devam  şartı  da  aranmaktaydı.  YÖK  talimatına  göre üniversitelerin kendi kararları çerçevesinde teorik derslerin %40 oranında  online/uzaktan yapılmasına hükmedilmiştir. Devam teorik derslerde devam zorunluluğu dana az aranacak gibi görünüyor. Buna göre sosyal temelli dersler başta olmak üzere üniversitelerin kendilerinin yapacakları plan ve programa göre bir kısım dersler ilgili hocanın nezaretinde  online/uzaktan işlenmesi söz konusu olabilecektir. Ayrıca bir kısım sınavların da online yapılabilmesi mümkün olacaktır.  2.Daha çok beceri eğitimi Mesleki  beceri  anlamında daha dar gruplarla daha çok sürede beceri odaklı eğitimlerinin yapılması gündeme  gelmiştir.  Bu  eğitimlere  katılacak  öğrencilerin  daha  dar  gruplarla  bire  bir  eğitimci  ve belletmen  gözetiminde  aralıklı  tekrarlarla  etkili  beceri  kazandırmaya  yönelik  yöntemler  gündeme gelmiştir. Beceri kazanma ortamı olan laboratuvarlarına daha çok yatırım ihtiyacının ortaya çıkması ile mevcutta yer alan beceri laboratuvarlarının mekan olarak  en az iki katı oranda artırılarak eğitimlerde yer alan simülatif beceri ürünleri donatımının da en az mevcudun üç katı oranda artışı gündem yer almaktadır.  3.Daha az kalabalık sınıf, uygulama ortamları ve laboratuvarlar. Kalabalık Sınıf ve anfi düzeni artık geride kalmıştır. Geçmişte ders işlenen kalabalık sınıflar aynen kullanılacak ancak sosyal mesafenin korunması için geçmişte ders işlenen grubun en fazla %50 ile  ders işlenebilecektir.4.Daha çok mesleki kitap Kitap üzerinden ve kitap rehberliğinde eğitim daha da öne çıkmaktadır. Önceki uygulamalara göre öğretim  üyelerinin  temel  derslere yönelik öğrencilere önerdikleri kitaplar yüksek  maliyetli olması nedeniyle öğrenciler tarafından edinilmesi mümkün olmayabiliyor ve de öğrenci eğitim gördüğü derse ait bir kaynak kitap edinmeden dersi geçebiliyordu. Bundan böyle her öğrencinin mesleki anlamda bir kitaplığının olması hedeflenecektir. Bu kitaplık, öğrencilerin satılması zor olan pahalı kitaplar yerine daha kolay anlaşılabilen, daha dar kapsamlı ama öğretimde etkili kaynak kitaplarına yönelme olacaktır. Bu kitaplardan öğrencilerin gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitimlerle önceden hazırlık yaparak derse katılma  davranışları  zorlanacaktır.  Bu  yöntem,  pedagojide  yer  alan  “Metinden/kitaptan  öğrenme yöntemi” ile kitaptan öğrenme yönteminde ağırlık artışı öne çıkacaktır. İlköğretimden itibaren kitap okuma ve kitapla daha çok buluşma davranışının kazandırılması öne çıkacaktır. 5.Uygulama ve mesleki beceri eğitimlerinde daha dar/az öğrenci grupları Özellikle sağlık meslek eğitimi alanında kurumlarda gerçekleştirilen uygulama eğitimlerine daha az sayıda öğrenci kabul edilebilecektir. Bu konuda sağlık kurumları yönetimlerine daha çok öğrenci kabul etme baskısında azalma olacaktır. Öğrencilerin daha çok mesleki beceri laboratuvarlarında, temel gerçeklik, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik eğitimleri daha çok öne çıkacaktır. Bundan başka standart hasta uygulamaları yaygınlaşacak, hatta bu alanda bir kısım insanların “standart hasta” olarak elde   ettikleri   becerilerini  mesleğe  dönüştürme  sürecine  girilecektir.  Mesleğin  gerektirdiği  temel uygulamalar ve davranışlar standardize edilecek bu temeller üzerinden öğrenci kazanımlarının  6.Okulda daha çok hijyen, Daha az kişisel temas Covid  19  pandemi  sonrası Öğrencilerin hijyenik tutum kazanmaları  ve  sürdürmeleri  daima hedeflenecektir. Yeni normallere göre öğrencilerin derslere maskesiz girişleri söz konusu olmayacaktır. Bazı ders ve uygulamalarda maskeden başka eldiven ve tulum giyinme davranışları yeni normalin yeni kuralları olacaktır. Bu şartlarda gerek öğrenci eğitimci ve gerekse öğrenciler arası  kişisel temaslarda azalma kaçınılmaz olacaktır. Öğrencilerin online/uzaktan gruplar halinde ders çalışmaları söz konusu olabilecektir. 7.Diploma / mezuniyet sonrası beceri eğitimlerinde sertifikasyon Diploma / mezuniyet öncesi eğitim kazanımlarının mesleki becerilerle donatılması okul süresinde yeterli olamaması gündeme gelecektir. Bunun için ya eğitim süresi uzatılacak ya da bir kısım becerilerin mezuniyet sonrasında kazanılması yoluna gidilecektir. Tıp-Sağlık meslek eğitimi alanlarında mesleğe alınacak kişilerde diplomadan sonra mesleki becerilerin aranacak olması nedeniyle mezuniyet sonrası beceri eğitimi sertifikasyon uygulamaları gündeme gelecektir. Bu konuda sağlık bakanlığının önceden beri  yaptığı  hazırlıklar  bulunmaktadır.  2014  yılında  çıkarılan  “Sağlık  Bakanlığı  Sertifikalı  Eğitim Yönetmeliği” ne açıklık getirecek şekilde 2019 yılında hazırladığı standartlar da belirlenmiştir. Bu eğitimler resmi kurumlar tarafından yapılabileceği gibi özel kuruluşlarca yapılması mümkün olabilecektir.Sonuç olarak ; Başta hekimlik olmak üzere hemşirelik, ebelik, acil tıp teknikerliği  ve diğer sağlık Tıp-sağlık meslek eğitimlerinde hiç bir şey eskisi gibi olmayacak Covid 19 pandemi sonrası yukarıda ortaya konulan  ve buna benzer yeni normallere göre yapılması mümkün olabilecektir. İnsan sağlığının hiçbir zaman hafife alınmaması ve de bu alanda çalışanların özel becerilerle donatılarak eğitilmeleri ve sonra kurumlara ve hasta  başına  gönderilmesi  gerekecektir.  Bunun yolu  da  tıp-sağlık  meslek  eğitimi  kurumları  ve eğitimcilerinin nicel ve niteliksel olarak yeniden planlanmaları gerektiği ortaya çıkmıştır.

 

SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZ.. LTD. ŞTİ.