Kitap Kodu : S-02

Yazarlar: Dr. Güldalı AYBAŞ – Asiye YETKİNER

sağlık eğitimi copyKitabın Tanıtımı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nca kabul edilmiş programa göre düzenlenmiştir. Toplam olarak 272 sayfa, A4 boyutlarında, tümü renkli birinci hamur beyaz kağıda baskılıdır. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün  02.09.2013 tarih ve 2277581 sayılı genelgesine göre Zümre öğretmenler kurulunun kararı ile Anadolu sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü 11. sınıflarında okutulması mümkündür

Kitap ve Programla ilgili Genel Açıklamalar :

Geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu kitabın bakanlıkça hazırlanan  modülünde baskı, konu ve  estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine,  Sağlık eğitimi dersi kitabı düzenleme ihtiyacı duymuş bulunmaktayız. Bunun için sağlık meslek eğitiminde ve halk sağlığı eğitiminde aktif olarak faaliyet gösteren Sağlık eğitimciliği alanında akadimik kariyer yapmış olan Dr. Güldalı Aybaş ile sağlık Meslek lisesi meslek Dersleri öğretmeni olan Asiye yetkiner’in birlikte hazırladığı kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız.

Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.