2016-2017 YILINA ÖZEL  MODÜL VE KİTAPLARLA İLGİLİ GENEL  AÇIKLAMALAR

 

Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi/Sağlık Alanı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Meslek Dersi öğretmenlerinin dikkatlerine;

1992 yılından beri, yaklaşık 25 yıldır sağlık meslek eğitimi alanına mesleki yayın yapmakta olan yayınevimiz, okullarımızda bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin doğru kaynaklardan yararlanmasını sağlamıştır.
2016-2017 öğretim yılında da aynı şekilde okul idarelerimizin ve meslek dersleri öğretmenlerimizin okullarımızda öğrencilerin yararlanacakları kaynaklar konusunda bazı tereddütler yaşadığı bilgileri tarafımıza ulaşmıştır. Bununla ilgili görüş ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşma gereği duyulmuştur.
 • Anadolu sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümlerinde bakanlıkça kabul edilmiş olan öğretim programına göre herhangi bir kitap, basılıp bakanlık tarafından gönderilmeyecektir.
 • Bu alanda kitap boşluğunun giderilmesi MEB Ders Araçları ve Yayın Yönetmeliği gereği okulda ilgili ders veya meslek dersleri öğretmenlerinin oluşturacağı ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU KARARIYLA kaynak kitaplardan yararlanılması mümkündür.
 • Bazı okullarımızdan hemşirelik bölümlerinde bakanlıkça hazırlanmış olan meslek dersleri modülleri zaman zaman tercih edilmektedir. Oysa Milli eğitim Bakanlığının 09.2013 tarih ve 2277581 no’lu genelgesinde bu konuda açıklayıcı noktalar bulunmaktadır. Buna göre, Meslek liselerinde (doğal olarak Anadolu sağlık meslek liselerinde de);
 • Hemşirelik alanı ile ilgili Modüllerin öğretim müfredatı olmadığı, asıl olan çerçeve öğretim programlarında yer alan yeterliklerin öğrencilere kazandırılması,
 • Bakanlığın MEGEP sayfasında da yer alan hemşirelik bölümlerinin öğretim programları esas alınarak kitaplar hazırlanmıştır.
 • Öğretmenlerin modüllerin dışında kendi ders notlarından ve diğer dokümanlardan da öğrencilerin yararlanmasını sağlayacağına dair talimat bulunmaktadır. (Bu genelge metni bu yazımızın ekinde yer almaktadır.
 • Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Acil  Sağlık  hizmetleri,  Anestezi ve Reanimasyon ve diğer teknisyenlik bölümleri için  hazırlanmış olan     modüllerin okutulması esas olarak önerilmektedir. Bu modüllerin baskı ve çoğaltmaları tarafımızdan yapılıp talepleriniz karşılanmaktadır.
 • 2016-2017 Öğretim yılı için Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi/Sağlık Hizmetleri Alanı öğrencilerine yönelik 9 sınıfta okutulan MESLEKİ GELİŞİM dersi kitap ve modül çoğaltmaları ayrı ayrı olarak yayınevimizce satışa sunulmuştur.
 • Bu alanın 10. sınıftaki Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve Sağlık bakım teknisyenliği bölümlerinin ortak okumak durumunda oldukları Anatomi ve Fizyoloji, Beslenme, Meslek Esasları, Ofis Programları derslerinin modülleri yayınlanmış olduğundan kitap halindeki düzenlemeleri satışa sunulmuştur. Ayrıca bu derslerin yine çerçeve öğretim programlarına göre kaynak kitapları da hazırlanmış ve satışa sunulmuştur.
 • Sağlık Hizmetleri alanı 11. Sınıfta okutulacak olan alan ortak alan dersleri ( Mesleki Hak ve Sorumluluklar, Hastanın Kişisel Bakımı, İlk Yardım ) ile bölümlerin ilgili dal dersleri arasında yer alan;

  Hemşire Yardımcılığı;
  • Aseptik Uygulamalar,
  • Enfeksiyon Hastalıkları,
  • Sistem Hastalıkları,
  • Özel Bakım uygulamaları,
  • Temel İlaç Bilgisi,
  • Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması,
  • Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı,

 • Ebe Yardımcılığı;
  • Aseptik Uygulamalar,
  • Enfeksiyon Hastalıkları,
  • Sistem Hastalıkları,
  • Doğum Öncesi İzlem ve Doğum,
  • Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması,
  • Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı,

 • Sağlık Bakım Teknisyenliği;
  • Aseptik Uygulamalar,
  • Enfeksiyon Hastalıkları,
  • Sistem Hastalıkları,
  • Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı,
  • Mesleki ve Temel Uygulamalar

   Derslerinin, yayımlanmış olan modülleri Kitap haline getirilerek basılmıştır. Diğer modüller de yayımlandığı anda derhal baskıya girilecektir.
   Ayrıca bu modüllerin esas alınarak düzenlendiği çerçeve öğretim programları ve ders bilgi formları     doğrultusunda kaynak kitaplar ilgili Uzman Öğretmenler tarafından hazırlanarak satışa sunulmuştur.

 • Şu anda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla devam eden, eski adıyla Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Hemşirelik Bölümleri’nin ve 12. Sınıf derslerine ait kitap ve modülleri ( Ruh Sağlığı ve Psikiyatri, Toplum Sağlığı, İlk Yardım ve Acil Bakım, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ) A4 boyutunda kaliteli baskıları yapılarak satışa sunulmuştur. Bu alana yönelik kitap ve modüllerle ilgili olarak detaylı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
 • Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Acil Sağlık Hizmetleri ( Acil Kurtarma Teknikleri, Olağan Dışı Durumlarda İlk Yardım) , Anestezi ve Reanimasyon ( Sistem Hastalıklarında Anestezi ) ve diğer bölümlerle ilgili olarak ve 12. Sınıflarda bakanlıkça hazırlanan modüllerin okutulması esastır. Bu modüllerin çoğaltmaları, kaliteli baskı ile A4 boyutunda yayımlanarak satışa sunulmuştur.
 • Kitapların dışında öğrencilerimizin yararlanabileceği Anatomi Atlası ve Tıp terimleri sözlüğü satışları da yayınevimiz tarafından yapılmaktadır.
 • Öğrencilere kitap aldırılması konusunda Okul idareleri, bazı öğrenci velilerinin bu konudaki itirazları ile  karşılaşmaktadırlar. İlgili bölümlerde bakanlıkça basımı yapılarak, ücretsiz dağıtımı yapılmayan meslek dersleri kitaplarının oluşturduğu açığın da bir şekilde kapanması gerekli olduğu ortadadır. Bu da kaynak kitaplardan yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Bir yıl boyunca öğrencinin kaynak kitapsız olarak ders işlemesinin de mümkün olmadığı gerçeğinden yola çıkılarak öğrencilerin kendileri için bir takım maddi özveride bulunup kaynak kitap ve yayın edinmeleri konusunda küçük harcama yaparak elde edecekleri kitapla daha verimli bir eğitim dönemi geçirecekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda bazı okullarımız valilik , kaymakamlık fonları veya belediyelerden destek alarak öğrencilerin kaynak kitap ve yayın  ihtiyaçlarını giderdiklerine tanık olmaktayız.