Bu alanda 5 ders bulunmaktadır. Ayrıca bazı okullarımızdan programda bazılarının 4, bazılarını da 8 saat olarak işletmelerde beceri eğitimi olarak değerlendirilecek olan dersler bulunmaktadır. yapılmıştır. Bunlarla ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

  1. İlk yardım ve acil bakım

Bu derse yönelik olarak hemşirelik bölümü öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül yoktur. Bazı öğretmenlerimiz bu derse yönelik olarak ASML – Anestezi ve reanimasyon bölümlerinde ve diğer bazı bölümlerde okutulan ilk yardım dersi modülü istemektedirler. Bu modül bu dersin dersin programını karşılamamakla birlikte isteklerin yerine getirilmesi açısından modülün de satışı yapılabilmektedir. Öğretim programına yönelik modülü bulunmayan bu dersin kaynak kitabı; sağlık meslek eğitiminde deneyimli bir çok sağlık meslek liselerinde bu dersi okutan sağlık meslek lisesi öğretmenlerinden Sinan Kaplan- Hilal Başol ve Hikmet Gürbüz tarafından hazırlanan bu kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat, işletmelerde beceri eğitimi olarak da haftada 8 saat ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız.  Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. Kitap baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde, renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

  1. Sağlık Hizmetlerinde Yönetim

Bu derse yönelik olarak da hemşirelik bölümü öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül yoktur. Bazı öğretmenlerimiz bu derse yönelik olarak ASML –Radyoloji bölümlerinde ve diğer bazı bölümlerde okutulan sağlık Hizmetlerinde Yönetim dersi modülü istemektedirler. Bu modül bu dersin programını karşılamamakla birlikte ülkemizin yönetim yapısında ve sağlık yönetimi ile ilgili yapısal değişikliklerle ilgili mevzuatta  yapılan  düzenlemeleri de içermemektedir. Yani güncel değildir. isteklerin yerine getirilmesi açısından bu modülün de satışı yapılabilmektedir. Öğretim programına yönelik modülü bulunmayan bu dersin kaynak kitabı; sağlık meslek eğitiminde deneyimli bir çok sağlık meslek liselerinde bu dersi okutmuş olan sağlık meslek lisesi eski öğretmenlerinden ve kamu yönetimi uzmanı Hüseyin Özalp ile Sağlık İdaresi emekli öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Çetin Akar tarafından hazırlanan bu kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat teorik olarak işlenebilecek olup işletmelerde beceri eğitimi olarak  işlenmesi  öngörülmemiştir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. Kitap baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde, renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

  1. Ruh sağlığı ve psikiyatri

Bilindiği üzere bakanlığın geçtiğimiz yıllarda hemşirelik derslerinin modüllere uygun olmadığı ve de bu konuda programa sadık kalınmasına yönelik uyarıları olmuştur. Ancak geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde, renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Bu kitabın bakanlıkça hazırlanan modülünde baskı, konu ve estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine, ruh sağlığı ve psikiyatri dersi kitabı düzenleme ihtiyacı duymuş bulunmaktayız. Bunun için ruh sağlığı ve psikiyatri alanında engin deneyleri olan Öğretim üyelerimizden klinik şefleri ve üniversite öğretim üyelerinden Doç. Dr. Haluk Özbay, Prof. Dr. Erol Göka ve Uzm. Dr. Ayşegül Kart’ın birlikte hazırladıkları kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş  bulunmaktayız.  Modül ve kitapla ilgili Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat, işletmelerde beceri eğitimi olarak da haftada 4 saat ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

  1. Toplum sağlığı

Bilindiği üzere bakanlığın geçtiğimiz yıllarda hemşirelik derslerinin modüllere uygun olmadığı ve de bu konuda programa sadık kalınmasına yönelik uyarıları olmuştur. Ancak geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız, bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde, renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Bu modül kitabın bakanlıkça hazırlanan modülünde baskı, konu ve estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine, toplum sağlığı dersi kitabı düzenleme ihtiyacı duymuş bulunmaktayız. Bunun için ruh sağlığı ve psikiyatri alanında engin deneyleri olan Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ömer Rıfkı Önder ve Hikmet Gürbüz’ün birlikte hazırladıkları kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Modül ve kitapla ilgili Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat okutulması öngörülmesine rağmen, işletmelerde beceri eğitimi olarak okutulması söz konusu değildir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız. Bu dersin  PPT  sunum  CD  si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

  1. Çocuk sağlığı Hastalıkları ve bakımı

Bilindiği üzere bakanlığın geçtiğimiz yıllarda hemşirelik derslerinin modüllere uygun olmadığı ve de bu konuda programa sadık kalınmasına yönelik uyarıları olmuştur. Ancak geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız, bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde, renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Bu modül kitabın bakanlıkça hazırlanan modülünde baskı, konu ve estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine, toplum sağlığı dersi kitabı düzenleme ihtiyacı duymuş bulunmaktayız. Çocuk sağlığı hastalıkları ve bakımı kitap yazarımız ve geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği ve müdürlük görevinde bulunmuş ve aynı zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim üyesi olan Güler Öz’ün hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Bilindiği gibi bu ders 11. Sınıfta da okutulmaktadır. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde 12. Sınıfta teorik olarak haftada 2 saat, işletmelerde beceri eğitimi olarak da haftada 8 saat ayrılması gerekmektedir. 11. ve 12. Sınıfta okutulan konularla ilgili olarak 8 saatlik beceri eğitimi programı uygulanmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerimizin bu dersin işlenmesi sırasında ilgili kitaba ihtiyaç duyacaklarını düşünmekteyiz. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.