Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/Sağlık Alanı 11 sınıflarında okutulacak Kitap-Modüllerle ilgili Açıklama

Bilindiği üzere Mesleki ve teknik Anadolu liseleri Salğkı alanı 11. Sınıflarda  bu yıl ilk kez okutulacak olan 12 adet ders bulunmaktadır.

-Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği bölümleri 11. Sınıflarda üç adet ortak  alan dersi (hastanın kişisel bakımı, Mesleki hak ve sorumluluklar ve ilk yardım)

-Her üç alanda da ortak okutulan 4 adet ortak Dal dersi olan  (Aseptik Uygulamalar, Enfeksiyon Hastalıkları, Sistem Hastalıkları, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı) ile

-Sadece Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümünde okutulacak olan bir ders, (Mesleki ve Temel Uygulamalar)

-Sadece Hemşire yardımcılığında okutulacak olan  , (Özel Bakım Uygulamaları, Temel İlaç Bilgisi)

Sadece ebe yardımcılığı bölümünde okutulacak olan, (Doğum Öncesi İzlem ve Doğum)

-Ebe Yardımcılığı ve Hemşire yardımcılığı Bölümlerinde okutulacak olan Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması;

Olmak üzere,  toplam 12 dersin modüllerinin yayımlanma durumu izlenmektedir.

11. Sınıf modüllerinin 31 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 2 adet modül dışında (Hastanın Kişisel Bakımı, Mesleki hak ve Sorumluluklar)  hiçbirinin yazımı henüz tamamlanmamıştır. Tamamlanan modüllerin hepsi en kısa sürede kendimize ait matbaa ve baskı tesislerimizde basımı yapılarak gönderime hazır hale getirilecektir.

Öte yandan 11. Sınıf derslerinde, modüllerin yayımlanma düzenindeki aksamalardan doğan rahatsızlığı gidermeye yönelik olarak,  kaynak kitaplardan ders izlemeyi seçen okullarımızın talepleri dikkate alınarak 11. Sınıflardan okutulan tüm derslerin ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMINA uygun olarak hazırlanmış olan kaynak kitapların bir kısmının baskıları yapılmış ve de bir kısmının da basım hazırlıkları kendi matbaa tesislerimizde sürmektedir. Baskısı biten kitaplarımız talep edilmesi halinde okullarımıza gönderilecektir.

   11.SINIF ALAN ORTAK DERSLERİ MODÜL VE KİTAPLARI

 • MESLEKİ HAK VE SORUMLULUKLAR

Bu modüller  tek bir kitap halinde basılmıştır. Kitap; birinci hamur kağıda,  A4 büyük boy ve renkli baskı olarak satışa sunulmuştur. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır.  Bu modülün; Power Point (PPT) ortamında hazırlanmış olan sunum CD si öğretmenlerimize modül kitabı siparişleri ile birlikte gönderilecektir.

Modülün hazırlanmasındaki bazı bilgi eksiklikleri ve estetik noksanlıklar olduğu, bazı öğretmenlerimiz  tarafından  bildirilmiştir. Bunun üzerine sağlık meslek öğretmenliğinde deneyimli Kamu yönetimi Uzmanı sıfatına sahip ve Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde de Sağlık Yönetimi dersi öğretmenliği yapmış olan  Hikmet Gürbüz tarafından hazırlanmış olan kitabımızı da okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz.

Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 • HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI

Bu dersin Modül Yazımı tamamlanmış ve tek bir kitap halinde basımı yapılmıştır. Toplam olarak 192 sayfalık bir kitap halinde basılmıştır. Kitap; birinci hamur kağıda,  A4 büyük boy ve renkli baskı olarak satışa sunulmuştur. İstendiğinde okullarımıza örnek olarak gönderilebilecek veya siparişleri karşılanacaktır.  Bu modülün; Power Point (PPT) ortamında hazırlanmış olan sunum CD si öğretmenlerimize modül kitabı siparişleri ile birlikte gönderilecektir.

Modülün hazırlanmasındaki bir takım bilgi eksiklikleri ve estetik noksanlıklar olduğu bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirildi.  Geçtiğimiz öğretim yıllarında hemşirelik bölümleri için Meslek esasları ve tekniği Bir önceki öğretim yılı için de Sağlık alanı meslek esasları dersi  kitap yazarımız olan ve bu dersle ilgili bilgileri de içeren konuları mevcut Ders bilgi formlarına göre derleyerek hazırlamış olan geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği ve müdürlük görevinde bulunmuş ve aynı zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim üyesi olan Güler Öz Hocamızın hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz.

Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 • İLK YARDIM

İlgili Modüller, 31.08.2016 tarihi itibarıyla yayımı henüz MEGEP sitesinde yayımlanmamıştır. MEGEP sitesinde bu derse ait toplam 6 modülün 4’ü yayınlanmıştır. Yayınlanmayan 2 modül, Çerçeve Öğretim Programına uyan diğer bölümlerin ilk yardım dersi modüllerinden alınarak tamamlanmış ve tek kitap halinde baskısı yapılmıştır. Sipariş üzerine gönderilecektir.  Bu dersin POWER POİNT SUNUM CD. si hazır olup talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.

Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi ders yılı başlangıcıyla birlikte Modüllerin yayımlanmasının yetişmeyeceği düşünülerek ve de bazı öğretmenlerimizin modüllerden yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım kitabı hazırlanmıştır. Kitap, daha önce hemşirelik bölümü için ilk yardım ve acil bakım kitabı yazarlarından olan Acil tıp öğretmeni Sinan Kaplan tarafından hazırlanmıştır. 196 sayfa, birinci hamur kağıda A4  büyük boyutta,  tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte  dersin POWER POİNT SUNUM CD. si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecek olan öğretmen örneği kitap  içinde gönderilecektir.

SAĞLIK ALANI XI. SINIF DAL DERSLERİ MODÜL VE KİTAPLARI

 • ASEPTİK UYGULAMALAR

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı XI. sınıf her üç dalda da okutulacak olan ASEPTİK UYGULAMALAR dersi  Modülleri 31.08.2016 tarihi itibarıyla yayımı henüz tamamlanmamıştır. Toplamı 3 adet olam modüllerden 2 adeti yayınlanmıştır. Bu derse ait MEGEP sitesinde yayınlanan modüller Fasiküller halinde ayrı ayrı basılarak talep eden öğretmen ve öğrencilere gönderilecektir. Eksik modülün tamamlanması durumunda baskısı yapılıp daha önce gönderilen 2 modüle eklenmek üzere gönderilecektir. Bu dersin modüllerinin tamamlanan kısımlarının POWER POİNT SUNUM CD. si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.

 • ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı XI. sınıf her üç dalda da okutulacak olan ENFEKSİYON HASTALIKLARI dersi  Modülleri 31.08.2016 tarihi itibarıyla yayımı henüz tamamlanmamıştır. 2016-2017 öğretim yılı başlangıcından önce yayımlanması durumunda basımı yapılıp talep eden okullarımıza gönderilecektir. Modüllerin İstenen sürede MEGEP sitesinde yayınlanamayacağı düşünülerek hazır olan 2 modülü basılarak kalan 2 modülü de tamamlandıktan sonra basılarak gönderilip, 4 adetlik modül serisi tamamlanmış olacaktır.  Bu dersin yayını tamamlanmış olan modüllerinin  POWER POİNT SUNUM CD. si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.

Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi ders yılı başlangıcıyla birlikte Modüllerin yayımlanmasının yetişmeyeceği düşünülerek ve de bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine, bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen Enfeksiyon Hastalıkları  kitabı hazırlanmıştır. Bu kitap, Deneyimli Sağlık Meslek Lisesi (E) öğretmeni Müslüm KÜÇÜKALTUN ve Dr. Mutlu KÜÇÜKALTUN tarafından hazırlanmıştır. 176   sayfa, birinci hamur kağıda A4  büyük boyutta,  tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte  dersin POWER POİNT SUNUM CD. si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.

 • SİSTEM HASTALIKLARI

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı XI. sınıf her üç dalda da okutulacak olan SİSTEM  HASTALIKLARI dersi  Modülleri 31.08.2016 tarihi itibarıyla yayımı henüz tamamlanmamıştır. 2016-2017 öğretim yılı başlangıcından önce yayımlanması durumunda basımı yapılıp talep eden okullarımıza gönderilecektir. Ancak; bu dersin çerçeve öğretim programı ile aynı içerikleri taşıyan başka alanlardaki “Hastalıklar Bilgisi” dersi modülleri kitap halinde hazırlanmış ve baskısı yapılmıştır. Talep edilmesi halinde gönderilecektir. Bu dersin modüllerinin tamamlamış olan modüllerin POWER POİNT SUNUM CD. si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.

Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi ders yılı başlangıcıyla birlikte Modüllerin yayımlanmasının yetişmeyeceği düşünülerek ve de bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine, bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen Enfeksiyon Hastalıkları  kitabı hazırlanmıştır. Bu kitap, Deneyimli Sağlık Meslek Lisesi (E) öğretmeni Müslüm KÜÇÜKALTUN ve Dr. Mutlu KÜÇÜKALTUN tarafından hazırlanmıştır. 224   sayfa, birinci hamur kağıda A4  büyük boyutta,  tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte  dersin POWER POİNT SUNUM CD. si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.

 • ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı sadece hemşire yardımcılığı XI. sınıfta okutulacak olan ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI dersi  Modülleri 31.08.2016 tarihi itibarıyla yayımı henüz tamamlanmamıştır. Toplamı 2 modül halinde olan bu dersin modüllerinden bir tanesi yayınlanmıştır. Yayınlanan modülün Fasikül halinde baskısı yapılacaktır. Diğer modül yayınlandığı zaman baskısı yapılıp daha önceki modüllerle tamamlanmak üzere gönderilecektir.  Bu dersin tamamlanan modülünün POWER POİNT SUNUM CD. si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.

Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi ders yılı başlangıcıyla birlikte Modüllerin yayımlanmasının yetişmeyeceği düşünülerek ve de bazı öğretmenlerin talepleri üzerine, bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI kitabı hazırlanmıştır. Geçtiğimiz öğretim yıllarında hemşirelik bölümleri için Meslek esasları ve tekniği Bir önceki öğretim yılı için de Sağlık alanı meslek esasları dersi  kitap yazarımız olan ve bu dersle ilgili bilgileri de içeren konuları mevcut Ders bilgi formlarına göre derleyerek hazırlamış olan geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği ve müdürlük görevinde bulunmuş ve aynı zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim üyesi olan Güler Öz hocamızın hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz.

 • TEMEL İLAÇ BİLGİSİ

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı sadece hemşire yardımcılığı  XI. sınıfta okutulacak olan TEMEL İLAÇ BİLGİSİ dersi  Modülleri 31.08.2016 tarihi itibarıyla yayımı henüz tamamlanmamıştır. 2016-2017 öğretim yılı başlangıcından önce yayımlanması durumunda basımı yapılıp talep eden okullarımıza gönderilecektir. Ancak; bu dersin çerçeve öğretim programı ile aynı içerikleri taşıyan başka alanlardaki “Hastalıklar Bilgisi” dersi modülleri kitap halinde hazırlanmış ve baskısı yapılmıştır. Talep edilmesi halinde gönderilecektir. Bu dersin modüllerinin tamamlamış olan modüllerin POWER POİNT SUNUM CD. si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.

Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi ders yılı başlangıcıyla birlikte Modüllerin yayımlanmasının yetişmeyeceği düşünülerek ve de bazı öğretmenlerimizin modüllerden yararlanmak istememeleri ve de bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek ilk yardım kitabı hazırlanmıştır. Kitap, Farmakoloji alanında Deneyimli eğitimciler arasında yer alan Prof. Dr. Ercüment ÖLMEZ – Prof. Dr. Mehmet ERSOY ve Sağlık Meslek Leyla ÇINAR tarafından hazırlanmıştır. 224  sayfa, birinci hamur kağıda A4  büyük boyutta,  tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte  dersin POWER POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.

 • KADIN HASTALIKLARI VE AİLE PLANLAMASI

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hemşire yardımcılığı ve Ebe yardımcılığı  XI. sınıfta okutulacak olan KADIN HASTALIKLARI VE AİLE PLANLAMASI  dersi  Modülleri 31.08.2016 tarihi itibarıyla yayımı henüz tamamlanmamıştır. Toplamı 3 adet olan modüllerin bir tanesi yayınlanmıştır. Diğer 2 adet modül Hemşirelik bölümü Kadın Hastalıkları modüllerinden alınarak tamamlanmış ve basımı yapılmıştır. Bu dersin modüllerinin POWER POİNT SUNUM CD. si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.

Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi ders yılı başlangıcıyla birlikte Modüllerin yayımlanmasının yetişmeyeceği düşünülerek ve de bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine, bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından da yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek dersinkaynak kitabı hazırlanmıştır. Kitap, Deneyimli sağlık meslek (E) Öğretmeni ve halen de Ankara’da bir özel sağlık meslek lisesinde müdürlük ve öğretmenlik yapan GÜLSÜM ALICI hocamız  tarafından hazırlanmıştır. 128 sayfa, birinci hamur kağıda A4  büyük boyutta,  tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur. Dersin POWER POİNT SUNUM CD. si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.

 • DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE DOĞUM

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Ebe yardımcılığı  XI. sınıfta okutulacak olan DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE DOĞUM  dersi  Modülleri 31.08.2016 tarihi itibarıyla yayımı henüz tamamlanmamıştır. Toplamı 7 adet olan modüllerin 4 tanesi yayınlanmıştır. Diğer 3 adet modülün yayını tamamlandıktan sonra basımı yapılıp gönderilecektir.  Bu dersin modüllerinin POWER POİNT SUNUM CD. si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.

Geçtiğimiz yılda da olduğu gibi ders yılı başlangıcıyla birlikte Modüllerin yayımlanmasının yetişmeyeceği düşünülerek ve de bazı öğretmenlerin talepleri üzerine bu derse ait çerçeve öğretim programı ve ders bilgi formlarından yararlanılarak düzenlenen kitap isteyecekleri düşünülerek dersin kaynak kitabı hazırlanmıştır.

Kitap, Deneyimli sağlık meslek  öğretmenleri Gülsüm ALICI ve Ayşe TALAŞ  tarafından hazırlanmıştır. 196  sayfa, birinci hamur kağıda A4  büyük boyutta,  tümüyle renkli baskı olarak satışa sunulmuştur. Kitapla birlikte  dersin POWER POİNT SUNUM CD. si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.

 • MESLEKİ VE TEMEL UYGULAMALAR

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık alanı – Sağlık Bakım Teknisyenliği dalı XI. sınıfta okutulacak olan MESLEKİ VE TEMEL UYGULAMALAR Dersinin modülleri 31.08.2016 tarihi itibariyle MEGEP sitesinde yayımı tamamlanmamıştır. Dersin toplam 7 modülü bulunmaktadır. 4 adedi yayımlanmış olup tamamının yayımlanmasının biraz gecikeceği tahmin edildiğinden MEGEP SİTESİNDE yayımlanan fasiküllerin baskısı ayrı ayrı yapılarak okullara gönderilmesi planlanmıştır. Bu dersin yayımlanan modüllerinin POWER POİNT SUNUM CD. Si de talep edilecek olan kitaplarla birlikte gönderilecektir.