MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU  LİSESİ  (SAĞLIK ALANI) MÜDÜRLÜĞÜNE

Konu ; Meslek Esasları ve Beslenme Modül seti

Okulunuz sağlık alanı derslerinden olan MESLEK ESASLARI ve BESLENME dersleri  modülleri kitap olarak  düzenlenmiş şekliyle basılarak bir kısım okullarımıza satışı yapılmıştır.

Bu derslerin modülleri öğretim yılının başlangıcında MEGEP sitesinde yayınlanmamış olması nedeniyle , derslerin çerçeve öğretim programlarına en uygun olan diğer alan/bölümlere ait  ilgili modüllerinin (henhangi bir değişiklik yapılmaksızın) düzenlenerek baskılarının yapıldığı okullarımıza bildirilmiş ve bu şartlarda sipariş veren okullarımızın modül bilgilerini içeren kitapları gönderilmiştir.

Okulların başlamasından uzun bir süre geçmesine rağmen, halen de modüllerin bir kısmının yayımlanmadığı ve buna bağlı olarak da öğretmenlerimizin dersleri işlemekte bazı sıkıntılar yaşadıklarına dair duyumlar alınmıştır. Şirketimizden veya başka yayınevinden alınan modül kitaplarıyla ders işleyen öğretmenlerimiz kendilerine sunduğumuz modüllerle, MEGEP sitesinde sonradan yayımlanan modüller arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu ve bunun için de öğrencilerinin ellerinde  kitap olmasına rağmen yeniden modül indirmek zorunda kaldıklarını ifade  etmişlerdir.

MEGEP sitesinde de görüleceği üzere halen de (15.12.2015) MESLEK ESASLARI dersinin toplam 10 modülünden  6’sı yayımlanmış,  4’ü  ise yayımlanmamıştır. Aynı şekilde Beslenme dersinin de bir adet modülü henüz yayımlanmamıştır.

Bunun üzerine ; soruna yönelik çözüm üretmek için,  MESLEK ESASLARI ve BESLENME  derslerinin yayımlanmış olan modüllerini hemen,  yayımlanacak modülleri de yayımlandıktan sonra , fasiküler (ayrı ayrı dergi şeklinde) olarak  Yayınevimize ait matbaa tesislerimizde BASIP, DAĞITMAYA KARAR VERDİK.

MEGEP sitesinde yayımlanmış olan modüllerin 6 adedini hemen KENDİMİZE AİT  MATBAAMIZDA Baskısını yapacağız. Bu modülleri bir set halinde derleyip, talep eden okullarımıza göndereceğiz.  Henüz yayımlanmamış olan modüller de, yayımlandığında daha önce gönderdiğimiz sayıda ayrıca gönderilecektir. Böylece de modüllerin set halinde tamamlanmış olması sağlanacaktır.

Bunun için talep sayısını belirleme ihtiyacı duyulmuştur. Ekte yer alan cetvelin doldurularak, engeç 22 ARALIK 2015 TARİHİNE KADAR mail, mesaj veya faks yoluyla bildirilmesi halinde MESLEK ESASLARI VE BESLENME DERSİ MODÜLLERİ FASİKÜLER SET HALİNDE DÜZENLENEREK KDV dahil Meslek esasları modül seti 12,00 TL, beslenme modül seti de 7.00 TL ücretle satışa sunulacaktır. Nakliyesi tarafımızdan karşılanmak  üzere KARGOLANIP GÖNDERİLECEKTİR. Bu kitapları şirketimizden satın almış olan okullarımıza daha önce aldıkları sayıda  modül ücretsiz olarak gönderilecektir.

Ayrıca bu derslerin yeni yayımlanan modül düzenindeki  sunum CD leri de, Power Point (PPT) formatında hazırlanmakta ve onlar da modüllerle ücretsiz olarak gönderilecektir.

 

Saygılarımızla.  15.12.2015

Hikmet GÜRBÜZ

Yönetmen

Sağlık Eğitimcisi ( E )

word

MODÜL DAĞITIM TALEP FORMU