KOVİD 19 SONRASI SAĞLIK İNSAN GÜCÜ EĞİTİMİ

ÖZET

Kovid 19 Pandemisi dünyanın düzenini değiştirdi. Sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu doğrultuda sağlık insan gücü eğitimi daha da çok öne çıktı. Genel olarak akademik kurumlarda gerçekleştirilen bu eğitimlerin; YÖK direktiflerine göre, kuramsal olması mümkün olan eğitimlerin online olması yönünde görüş ağır basıyor. Uygulama zorunluluğu olan derslerin de küçük gruplar halinde beceri laboratuvarlarında gerçekleştirilmesi  gerekmektedir. Buna göre beceri laboratuvarlarının geliştirilmesi ve etkili olarak çalıştırılması gereği ortaya çıkmıştır. Sağlık çalışanlarının beceri eğitimleri hizmet öncesi okul eğitimlerinde hizmet içinde, hizmet içinde aralıklı tekrarlarla becerilerin ayrı ayrı sertifikasyona  dayalı olarak yapılması gereğini öne çıkartmıştır. Bu eğitimlerin en önemli bileşeni beceri eğitim laboratuvarlarının eksiksiz donatılmış olmasıdır.

GİRİŞ

KOVİD 19 tüm dünyaya ayar vermeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de bu durum devam edecek  gibi görünüyor. Başta sağlık hizmetleri sunucuları olmak üzere tüm devletler;  eğitim, turizm, endüstri, ekonomi, askeri-sivil güvenlik, çalışma ve sosyal güvenlik gibi alanlarında yeni kurallara göre yeni hedefler le gelecek çizmeye hazırlanmaktadırlar.

Eğitim sektörü de kendisine yeni dönemde yeni hedef ve uygulamalarla KOVİD 19 sonrası çalışmalara yönelmektedirler. Eğitimin en önemli alanları olan ilk ve orta öğretimin yer aldığı temel eğitimde, MEB .na bağlı meslek eğitiminde yeni hedefler ve uygulamalar üzerinde durulmaktadır. Aynı  zamanda da Üniversitelerdeki akademik ve mesleki eğitimlerin devam ettiği önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde de KOVİD 19 sonrası uygulamalara gidilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

MEB na bağlı Temel eğitimde ve mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki ikinci yarıyıl eğitim öğretimleri ile  YÖK bünyesindeki  üniversitelerde sürdürülen tüm eğitim-öğretimlerde bahar dönemi hemen hemen tümünde eksik bir şekilde tamamlanmış oldu.  Bir kısım eğitimciler bu konudaki bilgi açığını sanal yollarla öğrencilere ulaşarak kapatmaya çalışma gayreti içinde olduysa da, hedefe ulaşmaktan uzak bir süreç yaşandığı herkesin ortak kabulüdür. Bu durum ülkemizde bir neslin, bir dönemde alamadığı eğitim nedeniyle oluşan açığın önümüzdeki öğretim yıllarında kapatılması için programlara şimdiden yönelmeye başladıkları duyulmaktadır Mezun olanların da ileride bu açıklarının kapatılması yoluna gidileceğini düşünmekteyiz. Dileğimiz, tüm dünyanın yaşadığı sıkıntıyı ülkemizin de en kısa sürede atlatarak normal yaşam sürecine girmesini sağlamak ve kayıpların telafisi sağlayacak süreci başarı ile geçirmektedir.

KOVİD 19 VE SAĞLIK İNSAN GÜCÜ EĞİTİMİ

KOVİD 19 süreci sağlık çalışanlarımızın kahramanca mücadelesi ile halkımıza fedakarca ve kahramanca sundukları sağlık hizmeti sayesinde mümkün olan en az kayıpla süreci atlatmaya katkı sağlamışlardır. Mücadele sırasında yaşamını yitiren Hekim ve hemşire, paramedik ve diğer sağlık çalışanlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyor ve onlara rahmet dileklerimizi sunuyoruz.

Sağlık Çalışanlarının Mezuniyet öncesi eğitimleri

Sağlık hizmetinin başarılı bir şekilde sunulmasında, sağlık çalışanlarının çabaları ile birlikte bilgi birikimi ve mesleki becerileri de öne çıkmıştır. Bu süreç; sağlık çalışanlarının daha etkili bir mesleki eğitimden geçmeleri gerektiğini ortaya koymuştur. Tıp-sağlık meslek alanında Mesleki eğitimin örgün aşamasının gerçekleştiği üniversitelerimizin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında kuramsal eğitimlerin yanında beceriye yönelik eğitimlere daha fazla ağırlık verilmesi gereğini de ortaya koymuştur.

YÖK, direktifleri ve günümüz şartları kuramsal derslerin %40a varan oranlarda online (uzaktan) yapılması, kuramsal bilgilerin daha çok “metinden öğrenme” yöntemiyle öğrencilere sorumluluk yükleyen bir sürece girilmiştir. Uygulamaya yönelik beceri geliştirmeye dayanan derslerin de küçük gruplar halinde mesleki beceri laboratuvarlarında gerçekleştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Uzaktan eğitimle öğrencilere verilecek eğitim ilgili öğretim üye ve görevlilerinin beceri eğitimi için daha çok zaman ve fırsat elde etmesine yardımcı olabilecektir.

Sağlık Çalışanlarının Mezuniyet sonrası eğitimleri

2020 yılında mezun olan/olacak  sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu bilgi ve beceri eksiği ile mezun edilmek durumunda kalındığı bir gerçektir. Bu kesim yeni meslek mensuplarının  mezuniyet sonrası sertifikasyon programları ile mesleki bilgi ve beceri açıklarının giderilmesi de günümüzde öne çıkan bir başka önemli konudur.

Yaşadığımız Sürecin gerektirdiği  üzere;  başta hekim, hemşire,  paramedik ve diğer sağlık meslek eğitim alanlarında mesleki beceri laboratuvarlarında etkili ve yeterli bir süre ile eğitim üzerinde durulmaktadır. Sağlık çalışanlarının eğitildiği Beceri laboratuvarlarında yeterli sayıda ve nitelikte temel gerçeklik(basic reality), sanal gerçeklik (virtual reality) ve artırılmış gerçeklik (augmenty reality) simülatör ve diğer ekipmanlarıyla donatılması geçmişten daha çok önem taşımaktadır. Bu laboratuvarlarda mesleğin temel uygulamaları konusunda simülasyonlardan yeterlilik alamayan öğrencilerin klinik veya alan uygulamalarına başlayamaması önemli bir ilke olarak ortaya çıkmıştır.

Üniversitelerde gerçekleştirilen diploma eğitimleri yanında mezuniyet sonrası ve hizmete başlama (adaptasyon-uyum) eğitimleri ile meslekteki yeni gelişmelere yönelik innovasyon eğitimleri,  sağlık çalışanlarının mesleklerini gereği gibi sürdürmelerinde kaçınılmaz gerekliliktir. Bundan başka diploma eğitimleri sırasında alınan ancak o meslek yaşamı sırasında karşılaşılmaması / yerine getirilmemesi nedeniyle kaybolabilen temel meslek uygulamaları eğitimleri de mesleğin sürdürülmesi sırasında  ihtiyaç duyulan eğitim alanlarındandır. Bu eğitimler de aralıklı tekrarlarla desteklenebilecek ve sınanabilecek mesleki uygulamaların her birinin ayrı ayrı sertifikasyonuna yönelik modüler eğitimler kendini öne çıkarmaktadır. Bu eğitimlerin de önce yeterli donatımlardaki beceri laboratuvarında  ve sonra da klinik alanlarda ve mesleğin diğer uygulama alanlarında gerçekleştirilmesi gereği ortadadır.

Sonuç olarak ; sağlık meslek eğitimi sürdürülen kurumlarda, beceri ağırlıklı öncelikle temel gerçeklik, daha sonra da sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik eğitimleri kuramlarına göre gerçekleştirilecek modüler programlarla beceriye dayalı eğitim öne çıkmıştır. Kurumlar bu yönde programlar yapmalı ve donatımlarını da buna göre geliştirmelidirler.

SONGÜR SAĞLIK VE EĞİTİM HİZ.. LTD. ŞTİ.