Medikal Simülasyon Haftası

MEDİKAL SİMÜLASYON HAFTASI 11-15 EYLÜL
Medikal simülasyon; tıp-sağlık meslek eğitiminin uygun donanımlı ortamlarda simüle edilmiş beceri geliştirme yöntemleri ile öğrenilmesini ve öğrenilenlerin de alışkanlık kazandırılmasını sağlayan sistem ve süreçtir.

MEDİKAL SİMÜLASYON HAFTASI 2017 YILI, 11-15 EYLÜL GÜNLERİ ARASINDA PROGRAMLANMIŞTIR. Bu konuda Dünyanın en önde gelen Sağlıkta Simülasyon Derneği (Society For Simulation in Healthcare) başkanı Bayan Christine Park (Med. Dr.) ın genel mesajını

İZLE

Bu hafta; tıp-sağlık çalışanlarının eğitimini yapan, yaptıran ve bu eğitimi alanlar üzerinde farkındalık ve duyarlılık geliştirme amaçlı bir düzenlemedir. Dünyanın bütün ileri ülkelerinde yüksek duyarlılıkla etkin programların yapıldığı bir süreçtir. Gelecekte ülkemizde de bu etkinliklerin yüksek duyarlılıktaki programlarla gündeme geleceği umudunu taşımaktayız.

Sağlık insangücü eğitimlerinde en önde gelen hekim – hemşire – paramedik/Acil tıp teknikeri eğitimi başta olmak üzere, hasta veya sağlıklı insana tıbbi girişimde bulunan her sağlık çalışanı bu sisteme dayanan programlarla akredite olmuş eğitimden geçerek mezuniyet ve mezuniyet sonrası eğitimlere tabi olması kaçınılmaz bir gerekliliktir.
Sağlık çalışanlarının eğitimlerindeki beceri davranışlarını geliştiren medikal simülasyon eğitiminin dünyada en önemli değer olan insan sağlığına olumlu katkı vereceği bir gerçektir. Bu gerçekten yoloa çıkıldığında; Tıp-Sağlık eğitiminin ülkemizde de, ileri dünya ülkelerinde olduğu gibi, yakın gelecekte yüksek düzeyde duyarlılıkla önce maket, model ve simülatörde öğrenilen, öğrenildiği belge ile sabit olduktan ve sonra hasta üzerinde yerine getirilmesi mümkün olan eğitimlerin bilgi ve beceriye dayanarak yerine getirilmesi MEDİKAL SİMÜLASYON EĞİTİMİ ile mümkündür.

Eskiden direkt olarak hasta üzerinde “özellikle invaziv” girişimlerin, direkt insan üzerinde öğrenilmesi dönemi geride kalmıştır. Bunu zorlayan en önemli nedenler arasında hasta hakları ve malpraktis uygulamalarıdır. Simülatörde öğrenilmeden direkt hasta üzerinde uygulama yapmak Genelde bir vicdan ve hatta insan hakkı sorunudur. Hasta hakları yönetmeliğine göre, hasta üzerinde yapılacak her girişimin hasta onamına dayanması gerekmektedir.

Bu nedenle; Medikal simülasyon haftasında tıp-sağlık meslek eğitimine özel bizim mottomuz “model ve simülatörde öğrenelim hastada uygulayalım”dır.
Bu yıl ülkemizde medikal simülasyon haftasında bir aksiyona tanık olamadık. Gelecek yıllar bu alanda etkili girişimlere tanık olmak dileğiyle…
Hikmet GÜRBÜZ
Sağlık Eğitimcisi (Emekli)
Özel Not; Ülkemize medikal simülasyon alanında dünya çapında merkez kazandıran ACIBADEM GRUBU’na ve bu simülasyon merkesini başarı ile işleten Sn. Dr. M.Emin AKSOY’u bu günde ve haftada bir yere koymak gerekliliğini paylaşırız. Başarılarının devamı dileğiyle…