Z9900 TIBBİ MUAYENE BECERİ GELİŞTİRME SİMÜLASYON SETİ

Z9900 TIBBİ MUAYENE BECERİ GELİŞTİRME SİMÜLASYON SETİ
Görüntülenme: 920
Ürün Kare Barkod

Ürün Kodu: Z9900
Miktar: Sepete Ekle

 

FİZİKSEL MUAYENE SİMÜLASYON SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

 1. Sistem;  cardiopulmoner oskültasyon ve abdominal oskültasyonları ile abdominal palpasyonla sağlan insan ve hastada elde edilebilecek bulguların elde edilmesine  yönelik olarak geliştirilmiş donanım ve yazılımdan ibaret olmalıdır.
 2. Sistemle bir adet öğretici seti ve bir adet de öğrenci setinden ibaret olmalıdır.
 3. Sistem multimedya kurulumunu içermelidir.
 4. Öğretici setinde bir adet bacakları olmayan kadın bir adet de kolları ve belden aşağısı olmayan  erkek manken setinden ibaret olmalıdır. Bu set aşağıdaki donatımı içermelidir.
 • Klavye ve maus seti
 • En az 17 inç ekran
 • Bir adet kardiopulmoner ostültasyon (yarın beden erkek)  ve abdominal palpasyon yazılımı ve bu yazılımın sisteme hazır halinde kuruluma hazır donatımı
 • Bir adet sistem denetleyicisi
 • Bir adet yarım beden oskültasyon mankeni (erkek)
 • Bir adet yarım beden abdominal palpasyon ve arterial tansiyon simülatörlü manken (kadın)
 • Bir adet  arterial tansiyon geribildirimi simülasyon seti
 • Bir adet simülatif steteskop
 • Bir adet Ses iletim sistemi
 • Bir adet hoperlör sistemi
 • Bir adet yazıcı
 • Kullanım kılavuzu
 1. Öğrenci setinde iki adet yarım beden erkek(kardiyopulmoner oskültasyon için) ve  bir adet bacakları olmayan kadın yarım boy kadın manken bulunmalıdır. Genel donatım aşağıdaki özelliklerde  olmalıdır.
 • Klavye ve maus seti
 • En az 17 inç ekran
 • Bir adet kardiopulmoner ostültasyon (yarın beden erkek)  ve abdominal palpasyon yazılımı ve bu yazılımın sisteme hazır halinde kuruluma hazır donatımı
 • Bir adet sistem denetleyicisi
 • Bir adet yarın beden oskültasyon mankeni (erkek)
 • Bir adet yarım beden abdominal palpasyon ve arterial tansiyon simülatörlü manken (kadın)
 • Bir adet  arterial tansiyon geribildirimi simülasyon seti
 • iki adet simülatif steteskop
 • Bir adet Ses iletim sistemi
 • Bir adet hoperlör sistemi
 • Bir adet yazıcı
 • Kullanım kılavuzu
 1. Öğretici kontrol sistemine daha sonra istenilen sayıda öğrenci sistemi bağlanabilir olmalıdır.
 2. Kandiak oskültasyon donatımı ; kalp – akciğer oskültasyon sistemi yaklaşık 100 adet kalp akciğer sesini alabilme, cardiak ritm alabilme, bunlara ek olarak diğer kalp seslerini üfürümleri, kalp akciğer iletim sesleri ve muhtelif kalp  akciğer hastalıklarında sesleri geribildirimi alınabilecek  donatıma sahip olmalıdır. 
 3. Akciğer oskültasyon donatımı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Zor hissedilebilen oskültasyonları,

Öğretici ve öğrenciler karşılaştırma yapabilecekleri sesler

Akciğer hastalıklarıyla ilgili yaklaşık 70 çeşit oskültasyon

Normal ve semptomatik diğer oskültasyonları alabilecek donatımı sahip olmalıdır.

 1. Kalp sesleri oskültasyon tanımlama sistemini içermelidir.
 2. Akciğer sesleri oskültsyon tanımlamasın içermelidir.
 3. Kalbin apikal nabzını ve titreşimlerini alabilmeye uygun olmalıdır.
 4. Abdominal palpasyon sisteminde karaciğer palpasyonuyla büyüklük yazılım üzerinde değiştirilerek simüle edilebilmeli
 5. Safra kesesi palpasyonu simülasyonu yapılabilmelidir.
 6.  Dalakla ilgili fiziksel bulgular simüle  edilebilmelidir.
 7. Karın bölgesi hassasiyet geribildirimleri alınabilmelidir.
 8. Göğüste tümör oluşumları simüle erilebilmelidir. 
 9. Abdominal oskültasyonda barsak seslerinin normal ve anormal sesleri simüle edilebilmelidir.
 10.  Abdominal oskültasyonda  vascüler üfürümler ve renal arter stenozları silmüle edilebilmelidir.
 11. Arterial tansiyon simülasyonunda tansiyon aleti ile haricen bağlanabilen bir başka monitörden karşılaştırma yapılabilmeli. Bu sistemde korotkof sesleri alınabilmeli, ses düzeyi ayarlanabilmeli, sistemle birlikte verilecek monitör üzerinden sistolik ve diastolik basınç değerleri değiştirebilmelidir.
 12. Sistemin yerinde kurulumu yapılmalı ve eğitimi verilmelidir.