İleri Yaşam Destek Mankeni

İleri Yaşam Destek Mankeni
Görüntülenme: 2483
Ürün Kare Barkod

Ürün Kodu: ALS 750
Miktar: Sepete Ekle

İLERİ YAŞAM DESTEK MANKENİ ŞARTNAMESİ

ÜRÜN VİDEOSU:

https://www.youtube.com/watch?v=6s3KvChCy_w

 

ALS750

 

AHA’nın (Amerika Kalp Derneği) CPR ve ECC yönergesi doğrultusunda,  ACSL’nin (Kardiyak Yaşam Desteği) İlk Yardımda kapsamlı eğitim sağlayabilmelidir.

Simülatör, elektronik geri bildirimli ve yazılımlı CPR geribildirim sisteminden oluşmalıdır.

Mankenle birlikte digital ekranlı ve yazıcılı geri bildirim sistemi bulunmalıdır.

BLS(Basic Life Support-Temel Yaşam Desteği) ’nin basit ve pratik uygulamasını sağlamalıdır.

Profesyonel sağlık çalışanı eğitiminde kullanılabilmelidir.

Entübasyon uygulaması yapılabilmeli, larengoskopun dişlere aşırı baskısında geribildirim verebilmelidir. .

Entubasyon uygulamasında monitörden geribildirim alınabilmelidir.

Başarılı CPR uygulamasında pupiler refleks geribildirimi verebilmelidir…

İntravenöz enjeksiyon uygulaması ve infüzyon uygulaması yapılabilmelidir.

Plastikten imal edilmiş olmalıdır. Tam boy erkek manken olmalıdır.

Anatomik hareketleri uygun olmalıdır.

 

Sistem;  aşağıdaki ürünlerle birlikte sunulmalıdır.

Tamboy  manken

LCD ekranlı geribildirim monitörü

Taşıma çantası.

Suni solunum maskesi (100 adet)

Yetişkin boyda resussitatör (ambu)

Taşıma/koruma çantası