2020 HEMŞİRELİK VE EBELİK YILI

(Florance Nightengale in 200. Doğum yıldönümü)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2020 yılını Hemşirelik Yılı ilan etti. Bu ilan içinde Ebelik mesleğini de katmıştır.
Bu haliyle Kısa adıyla 2020 yılı HEMŞİRELİK VE EBELİK YILI olarak ilan edilmiş oldu.

2020 HEMŞİRELİK VE EBELİK YILI BU GÜZİDE VE DEĞERLİ MESLEKLERİN BİREYLERİNE KUTLU OLSUN.

İngilizce’de adı “Nursing” olan bu meslek, güzel Türkçemizde HEMŞİRE yani diğer anlamıyla kız kardeş olarak anılmaktadır. Hiçbir dünya dilinde Hemşirelik mesleği toplumda böyle içselleştirilmemiştir. Hemşireler ve ebeler Türk toplumunda hepimizin kız kardeşidir, ablasıdır. Eskiden hemşireler ile aynı mesleği yerine getirenler erkek sağlık elemanları kendilerini “sağlık memuru” olarak tanımladılar veya egemen sağlık yönetim yapısı böyle ifade etti. Aslında bu meslek sahipleri olarak onlar da birer Hemşir/e dirler. Erkekler de bu mesleğin bir asli elemanı olduğunu bayan olan hemşireler de artık kabullendiler. Her iki kesim de birer anne, abla kadar yakın kucaklama ile hastalara şifa dağıtmakta ve de toplumun hastalıktan koruyan girişimlerde bulunmaktadırlar.
Uluslararası Hemşirelik Konseyi Başkanı Annette Kennedy, Hemşirelik yılıyla ilgili dileklerini ve taleplerini şu şekilde sıralamaktadır.
1. 2020 yılında Hemşire ve Ebe Yılı’ teklifi bu heyecan verici bulunmuştur.
2. Bu yılda hemşirelik ve ebelik mesleklerinin profilini yükseltmek gerektiğini vurgulamıştır.
3. Daha iyi eğitimli hemşirelerle sağlık hizmeti sunmanın bir insan hakkı olduğunu dile getirmiştir.
4. Ebelik ve hemşirelik mesleğine yatırım yapma ihtiyacının önemini vurgulamak için daha uzun ve kararlı bir yol kat edilecektir.
5. İşe alım ve elde tutma stratejilerinde ve sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesinde oldukça etkili olduğunu kanıtlayan ileri hemşirelik rollerinin geliştirilmesindeki engellerin kaldırılması için bir fırsat olduğu vurgulanmıştır.
Bu dileklerin ülkemizde okunması gereken şekli aşağıdaki gibidir.
1. Hemşirelik ve ebelik mesleğinin ülkemiz sağlık insan gücü içinde sayısal çoğunluğu ile etkinliği de sağlık hizmetlerinin sunumunda egemen olana yapılanmanın daha çok dikkat etmesi gerekmektedir.
2. Hemşirelik ve ebelik mesleklerinin mesleki eğitimlerini yerine getiren akademik kurumları yöneten yapılanmaların (başta YÖK olmak üzere) bu kurumların ihtiyaçlarının ertelenmeksizin ve artırılarak karşılanması kaçınılmaz görevleridir. Bu alandaki eğitim imkanları geliştirilmeli, başta ebelik ve hemşirelik meslek eğitimi olmak üzere tüm sağlık meslek eğitimi alanlarına yatırım yapılmalıdır. Özel üniversitelerin ve devlet üniversitelerinin eksik donatımla eğitim yapılmasının önüne geçilmelidir. Öncelikle acil tıp teknikerliği olmak üzere tüm sağlık meslek eğitimi Önlisans programlarında da akreditasyona gidilmelidir.
3. Ebelik ve hemşirelik mesleğinde mezuniyet sonrası istihdam ve kendini geliştirme imkanlarının devletin ve sektörün bu alandaki yetkili ve yetkin yapılarca gereken duyarlılık gösterilmeli sorumluluklar yerine getirmelidir.
4. Bu mesleklerde çalışanların pozitif ayrımcılığa tabi tutularak kazanımlarının korunması ve geliştirilmesinde her kesimin duyarlılığı öne çıkmaktadır. 3600 ek gösterge bunların içinde yer almalıdır. Hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge polislerden ve imamlardan öncelik taşıyan bir haktır. Verilen söz yerine getirilmelidir.

Florance Nightengale ile ülkemizde ve dünyada gerçek anlamda meslek olarak tanınmış olan Hemşirelik, Türk sağlık tarihinde Gevher Nesibe ile yerini daha önceden almıştır. Hemşirelik mesleği ile birlikte, Merhum hocamız Prof. Dr. Nevzat Eren’in deyimi ile insanlık tarihi kadar eski olan Ebelik mesleğinin de dünya insanlığına ve ulusumuz bireylerinin canlarına can katma ve sağlıklarını geliştirmesinde emeklerini daima önde tutmayı görev sayıyoruz.
Bu güzide mesleklerin ülkemiz koşullarında daha özgürce, heyecanla, ve maddi ve manevi anlamda doyurucu düzeyde yerine getirilmesi için ortam hazırlanması ve gereğinin yapılması en büyük dileğimizdir.

Hemşirelik ve Ebelik Mesleğine geçmişte “eğitimci” kimlikle, mevcut durumda eğitim-donatım tedarikçisi sıfatıyla hizmet vermiş ve vermekte olduğumdan dolayı duyduğu gururu tüm tanıdıklarımla paylaşırım.

SAĞ OLUN VE VAR OLAN HEMŞİRELER VE EBELER. HERŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN.

Medikal Simülasyon Haftası

MEDİKAL SİMÜLASYON HAFTASI 11-15 EYLÜL
Medikal simülasyon; tıp-sağlık meslek eğitiminin uygun donanımlı ortamlarda simüle edilmiş beceri geliştirme yöntemleri ile öğrenilmesini ve öğrenilenlerin de alışkanlık kazandırılmasını sağlayan sistem ve süreçtir.

MEDİKAL SİMÜLASYON HAFTASI 2017 YILI, 11-15 EYLÜL GÜNLERİ ARASINDA PROGRAMLANMIŞTIR. Bu konuda Dünyanın en önde gelen Sağlıkta Simülasyon Derneği (Society For Simulation in Healthcare) başkanı Bayan Christine Park (Med. Dr.) ın genel mesajını

İZLE

Bu hafta; tıp-sağlık çalışanlarının eğitimini yapan, yaptıran ve bu eğitimi alanlar üzerinde farkındalık ve duyarlılık geliştirme amaçlı bir düzenlemedir. Dünyanın bütün ileri ülkelerinde yüksek duyarlılıkla etkin programların yapıldığı bir süreçtir. Gelecekte ülkemizde de bu etkinliklerin yüksek duyarlılıktaki programlarla gündeme geleceği umudunu taşımaktayız.

Sağlık insangücü eğitimlerinde en önde gelen hekim – hemşire – paramedik/Acil tıp teknikeri eğitimi başta olmak üzere, hasta veya sağlıklı insana tıbbi girişimde bulunan her sağlık çalışanı bu sisteme dayanan programlarla akredite olmuş eğitimden geçerek mezuniyet ve mezuniyet sonrası eğitimlere tabi olması kaçınılmaz bir gerekliliktir.
Sağlık çalışanlarının eğitimlerindeki beceri davranışlarını geliştiren medikal simülasyon eğitiminin dünyada en önemli değer olan insan sağlığına olumlu katkı vereceği bir gerçektir. Bu gerçekten yoloa çıkıldığında; Tıp-Sağlık eğitiminin ülkemizde de, ileri dünya ülkelerinde olduğu gibi, yakın gelecekte yüksek düzeyde duyarlılıkla önce maket, model ve simülatörde öğrenilen, öğrenildiği belge ile sabit olduktan ve sonra hasta üzerinde yerine getirilmesi mümkün olan eğitimlerin bilgi ve beceriye dayanarak yerine getirilmesi MEDİKAL SİMÜLASYON EĞİTİMİ ile mümkündür.

Eskiden direkt olarak hasta üzerinde “özellikle invaziv” girişimlerin, direkt insan üzerinde öğrenilmesi dönemi geride kalmıştır. Bunu zorlayan en önemli nedenler arasında hasta hakları ve malpraktis uygulamalarıdır. Simülatörde öğrenilmeden direkt hasta üzerinde uygulama yapmak Genelde bir vicdan ve hatta insan hakkı sorunudur. Hasta hakları yönetmeliğine göre, hasta üzerinde yapılacak her girişimin hasta onamına dayanması gerekmektedir.

Bu nedenle; Medikal simülasyon haftasında tıp-sağlık meslek eğitimine özel bizim mottomuz “model ve simülatörde öğrenelim hastada uygulayalım”dır.
Bu yıl ülkemizde medikal simülasyon haftasında bir aksiyona tanık olamadık. Gelecek yıllar bu alanda etkili girişimlere tanık olmak dileğiyle…
Hikmet GÜRBÜZ
Sağlık Eğitimcisi (Emekli)
Özel Not; Ülkemize medikal simülasyon alanında dünya çapında merkez kazandıran ACIBADEM GRUBU’na ve bu simülasyon merkesini başarı ile işleten Sn. Dr. M.Emin AKSOY’u bu günde ve haftada bir yere koymak gerekliliğini paylaşırız. Başarılarının devamı dileğiyle…

Yayımlanan Modül Duyurusu

Eksik olan modüllerini SONGÜR‘den alan okullarımızın dikkatlerine

Bir kısım modüller yayınlandı. Onların baskılarını bu hafta içinde yapacağız ve en geç hafta sonu göndermiş olacağız.

Enfeksiyon hastalıkları modülleri kalan iki adedi yayımlandı ve tamamlandı .

Doğum öncesi izlem ve doğum modüllerinden iki adet yayımlandı.

Yenidoğan ve Çocuk sağlığı modüllerinden iki adet yayımlandı.

Mesleki temel uygulamalar dersinden bir modül yayımlandı

Ama halen de yayınlanmayan modüller var maalesef…

2016-2017 Kitap Duyurusu

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KİTAP BİLGİ VE AÇIKLAMALARI

25  yıldan beridir, sağlık meslek eğitimi için yayın ve tedariki yapan şirketimiz, 2016-2017 öğretim yılı için de kitap ve modül çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu amaçla sizlerle paylaşmayı uygun gördüğümüz bilgiler aşağıdadır;

1- 9. SINIF MODÜLLERİ ve KAYNAK KİTAPLARI

Bilindiği üzere Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri/SAĞLIK ALANI 9. Sınıflarda Meslek Dersi kitabı olarak bölümlerde ortak olarak yalnızca MESLEKİ GELİŞİM kitabı olarak okutulmaktadır. Okullarımız 9. Sınıflarında okutulan Mesleki Gelişim Modülü ve talep gördüğü takdirde kaynak kitabı geçtiğimiz yıl olduğu gibi, aynı şekilde talep edilmesi halinde “örnek” olarak da okullarımıza gönderilebilecektir.

2- 10. SINIF MODÜLLERİ VE KAYNAK KİTAPLARI

Bilindiği üzere; Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri  Sağlık Hizmetleri Alanı 10. Sınıflarda Alanlar Ortak Dersi olarak okutulan (Anatomi ve Fizyoloji, Meslek Esasları, Beslenme, Ofis Programları) modüller tamamıyla yayımlanmış ve isteyen okullarımıza gönderilmeye hazır durumdadır.

Öte yandan; modüllerden ders izlemek yerine, kaynak kitaplardan ders izlemeyi uygun gören  okullarımızın talebi dikkate alınarak 10. Sınıflarda okutulan 4 adet meslek derslerinin ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMINA     uygun olarak hazırlanmış olan kaynak kitapların baskıları yapılmış ve talep eden okullarımıza gönderilecektir.

3- 11. SINIF MODÜLLERİ VE KİTAPLARI

Bilindiği üzere okullarımızda bu yıl ilk kez okutulacak olan 11. Sınıf modüllerinin hiçbirinin yazımı henüz tamamlanmamıştır. Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği bölümleri 11. Sınıflarda 7 adet ortak meslek dersleri (Mesleki Hak ve Sorumluluklar, Hastanın Kişisel Bakımı, İlk Yardım, Aseptik Uygulamalar, Enfeksiyon Hastalıkları, Sistem Hastalıkları, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı) ile bölümlere ait okutulacak olan diğer dersler (Mesleki ve Temel Uygulamalar, Özel Bakım Uygulamaları, Temel İlaç Bilgisi, Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması, Doğum Öncesi İzlem ve Doğum) olmak üzere toplam 12 dersin modüllerinin yayımlanma durumu izlenmektedir. Bu derslere ait modüllerin yazımları tamamlanıp yayımlandığında, basımı yapılacak ve okullarımızın talep etmeleri halinde gönderilecektir.

Öte yandan 11. Sınıf derslerinde, modüllerden ders izlemek yerine kaynak kitaplardan ders izlemeyi seçen okullarımızın talepleri dikkate alınarak 11. Sınıflardan okutulan tüm derslerin ÇEVRE ÖĞRETİM PROGRAMINA uygun olarak hazırlanmış olan kaynak kitapların bir kısmının baskıları yapılmış ve de bir kısmının da basım hazırlıkları kendi matbaa tesislerimizde sürmektedir. Baskısı biten kitaplarımız talep edilmesi halinde okullarımıza gönderilecektir.

4- 12. SINIF MODÜLLERİ VE KİTAPLARI

Önümüzdeki 2016-2017  öğretim döneminde son kez okutulacak olan hemşirelik bölümü (Ruh sağlığı ve psikiyatri, Toplum Sağlığı, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, İlk Yardım ve Acil bakım) dersleri modül ve kitapları,  Acil sağlık Hizmetleri (Olağandışı durumlarda ilk yardım, Acil kurtarma teknikleri ) dersi modülleri ,  Anestezi ve reanimasyon bölümü (Sistem Hastalıklarında Anestezi) modül kitabı temin ve tedarik faaliyetimiz geçen yıl olduğu gibi aynen sürmektedir.

5- KİTAP / MODÜL FİYATLARI

Kitap – modüllerimizin fiyatlarını maliyetlerde artış olmasına karşın geçtiğimiz öğretim yılı fiyatlarına zam yapmadan satmayı kararlaştırdık. Hatta bazı kitap ve modül fiyatlarımızda indirim dahi yapabileceğiz. Bu konuyu kitap ve modülde fiyatları esas alarak tercih yapan okullarımızın dikkatlerine sunarız. Yayınevimizin yayımladığı kitap ve modüller Milli Eğitim Bakanlığı standartları dikkate alınarak tümü 1. Hamur, renkli ve A4 yani büyük boyda basılmaktadır. Şirketimizce yayımlanan kitap ve modüllerde fiyatımızı yüksek bulan okullarımızla bu ayrıntıyı paylaşmayı gerekli görmekteyiz.

6- KİTAP / MODÜLLERİN SUNUM SETLERİ

Kitap ve modüllerin işlenecek derslerde daha kolaylıkla işlenebilmesi için kitap ve içerikleriyle aynı olan POWER POİNT sunumlarla birlikte gönderilmektedir. Böylece ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ile derslerin paralel olarak işletilmesine SONGÜR YAYINCILIK olarak katkı sunmaktayız.