Medikal Simülasyon Haftası

MEDİKAL SİMÜLASYON HAFTASI 11-15 EYLÜL
Medikal simülasyon; tıp-sağlık meslek eğitiminin uygun donanımlı ortamlarda simüle edilmiş beceri geliştirme yöntemleri ile öğrenilmesini ve öğrenilenlerin de alışkanlık kazandırılmasını sağlayan sistem ve süreçtir.

MEDİKAL SİMÜLASYON HAFTASI 2017 YILI, 11-15 EYLÜL GÜNLERİ ARASINDA PROGRAMLANMIŞTIR. Bu konuda Dünyanın en önde gelen Sağlıkta Simülasyon Derneği (Society For Simulation in Healthcare) başkanı Bayan Christine Park (Med. Dr.) ın genel mesajını

İZLE

Bu hafta; tıp-sağlık çalışanlarının eğitimini yapan, yaptıran ve bu eğitimi alanlar üzerinde farkındalık ve duyarlılık geliştirme amaçlı bir düzenlemedir. Dünyanın bütün ileri ülkelerinde yüksek duyarlılıkla etkin programların yapıldığı bir süreçtir. Gelecekte ülkemizde de bu etkinliklerin yüksek duyarlılıktaki programlarla gündeme geleceği umudunu taşımaktayız.

Sağlık insangücü eğitimlerinde en önde gelen hekim – hemşire – paramedik/Acil tıp teknikeri eğitimi başta olmak üzere, hasta veya sağlıklı insana tıbbi girişimde bulunan her sağlık çalışanı bu sisteme dayanan programlarla akredite olmuş eğitimden geçerek mezuniyet ve mezuniyet sonrası eğitimlere tabi olması kaçınılmaz bir gerekliliktir.
Sağlık çalışanlarının eğitimlerindeki beceri davranışlarını geliştiren medikal simülasyon eğitiminin dünyada en önemli değer olan insan sağlığına olumlu katkı vereceği bir gerçektir. Bu gerçekten yoloa çıkıldığında; Tıp-Sağlık eğitiminin ülkemizde de, ileri dünya ülkelerinde olduğu gibi, yakın gelecekte yüksek düzeyde duyarlılıkla önce maket, model ve simülatörde öğrenilen, öğrenildiği belge ile sabit olduktan ve sonra hasta üzerinde yerine getirilmesi mümkün olan eğitimlerin bilgi ve beceriye dayanarak yerine getirilmesi MEDİKAL SİMÜLASYON EĞİTİMİ ile mümkündür.

Eskiden direkt olarak hasta üzerinde “özellikle invaziv” girişimlerin, direkt insan üzerinde öğrenilmesi dönemi geride kalmıştır. Bunu zorlayan en önemli nedenler arasında hasta hakları ve malpraktis uygulamalarıdır. Simülatörde öğrenilmeden direkt hasta üzerinde uygulama yapmak Genelde bir vicdan ve hatta insan hakkı sorunudur. Hasta hakları yönetmeliğine göre, hasta üzerinde yapılacak her girişimin hasta onamına dayanması gerekmektedir.

Bu nedenle; Medikal simülasyon haftasında tıp-sağlık meslek eğitimine özel bizim mottomuz “model ve simülatörde öğrenelim hastada uygulayalım”dır.
Bu yıl ülkemizde medikal simülasyon haftasında bir aksiyona tanık olamadık. Gelecek yıllar bu alanda etkili girişimlere tanık olmak dileğiyle…
Hikmet GÜRBÜZ
Sağlık Eğitimcisi (Emekli)
Özel Not; Ülkemize medikal simülasyon alanında dünya çapında merkez kazandıran ACIBADEM GRUBU’na ve bu simülasyon merkesini başarı ile işleten Sn. Dr. M.Emin AKSOY’u bu günde ve haftada bir yere koymak gerekliliğini paylaşırız. Başarılarının devamı dileğiyle…

Yayımlanan Modül Duyurusu

Eksik olan modüllerini SONGÜR‘den alan okullarımızın dikkatlerine

Bir kısım modüller yayınlandı. Onların baskılarını bu hafta içinde yapacağız ve en geç hafta sonu göndermiş olacağız.

Enfeksiyon hastalıkları modülleri kalan iki adedi yayımlandı ve tamamlandı .

Doğum öncesi izlem ve doğum modüllerinden iki adet yayımlandı.

Yenidoğan ve Çocuk sağlığı modüllerinden iki adet yayımlandı.

Mesleki temel uygulamalar dersinden bir modül yayımlandı

Ama halen de yayınlanmayan modüller var maalesef…

2016-2017 Kitap Duyurusu

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ KİTAP BİLGİ VE AÇIKLAMALARI

25  yıldan beridir, sağlık meslek eğitimi için yayın ve tedariki yapan şirketimiz, 2016-2017 öğretim yılı için de kitap ve modül çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu amaçla sizlerle paylaşmayı uygun gördüğümüz bilgiler aşağıdadır;

1- 9. SINIF MODÜLLERİ ve KAYNAK KİTAPLARI

Bilindiği üzere Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri/SAĞLIK ALANI 9. Sınıflarda Meslek Dersi kitabı olarak bölümlerde ortak olarak yalnızca MESLEKİ GELİŞİM kitabı olarak okutulmaktadır. Okullarımız 9. Sınıflarında okutulan Mesleki Gelişim Modülü ve talep gördüğü takdirde kaynak kitabı geçtiğimiz yıl olduğu gibi, aynı şekilde talep edilmesi halinde “örnek” olarak da okullarımıza gönderilebilecektir.

2- 10. SINIF MODÜLLERİ VE KAYNAK KİTAPLARI

Bilindiği üzere; Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri  Sağlık Hizmetleri Alanı 10. Sınıflarda Alanlar Ortak Dersi olarak okutulan (Anatomi ve Fizyoloji, Meslek Esasları, Beslenme, Ofis Programları) modüller tamamıyla yayımlanmış ve isteyen okullarımıza gönderilmeye hazır durumdadır.

Öte yandan; modüllerden ders izlemek yerine, kaynak kitaplardan ders izlemeyi uygun gören  okullarımızın talebi dikkate alınarak 10. Sınıflarda okutulan 4 adet meslek derslerinin ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMINA     uygun olarak hazırlanmış olan kaynak kitapların baskıları yapılmış ve talep eden okullarımıza gönderilecektir.

3- 11. SINIF MODÜLLERİ VE KİTAPLARI

Bilindiği üzere okullarımızda bu yıl ilk kez okutulacak olan 11. Sınıf modüllerinin hiçbirinin yazımı henüz tamamlanmamıştır. Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği bölümleri 11. Sınıflarda 7 adet ortak meslek dersleri (Mesleki Hak ve Sorumluluklar, Hastanın Kişisel Bakımı, İlk Yardım, Aseptik Uygulamalar, Enfeksiyon Hastalıkları, Sistem Hastalıkları, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı) ile bölümlere ait okutulacak olan diğer dersler (Mesleki ve Temel Uygulamalar, Özel Bakım Uygulamaları, Temel İlaç Bilgisi, Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması, Doğum Öncesi İzlem ve Doğum) olmak üzere toplam 12 dersin modüllerinin yayımlanma durumu izlenmektedir. Bu derslere ait modüllerin yazımları tamamlanıp yayımlandığında, basımı yapılacak ve okullarımızın talep etmeleri halinde gönderilecektir.

Öte yandan 11. Sınıf derslerinde, modüllerden ders izlemek yerine kaynak kitaplardan ders izlemeyi seçen okullarımızın talepleri dikkate alınarak 11. Sınıflardan okutulan tüm derslerin ÇEVRE ÖĞRETİM PROGRAMINA uygun olarak hazırlanmış olan kaynak kitapların bir kısmının baskıları yapılmış ve de bir kısmının da basım hazırlıkları kendi matbaa tesislerimizde sürmektedir. Baskısı biten kitaplarımız talep edilmesi halinde okullarımıza gönderilecektir.

4- 12. SINIF MODÜLLERİ VE KİTAPLARI

Önümüzdeki 2016-2017  öğretim döneminde son kez okutulacak olan hemşirelik bölümü (Ruh sağlığı ve psikiyatri, Toplum Sağlığı, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, İlk Yardım ve Acil bakım) dersleri modül ve kitapları,  Acil sağlık Hizmetleri (Olağandışı durumlarda ilk yardım, Acil kurtarma teknikleri ) dersi modülleri ,  Anestezi ve reanimasyon bölümü (Sistem Hastalıklarında Anestezi) modül kitabı temin ve tedarik faaliyetimiz geçen yıl olduğu gibi aynen sürmektedir.

5- KİTAP / MODÜL FİYATLARI

Kitap – modüllerimizin fiyatlarını maliyetlerde artış olmasına karşın geçtiğimiz öğretim yılı fiyatlarına zam yapmadan satmayı kararlaştırdık. Hatta bazı kitap ve modül fiyatlarımızda indirim dahi yapabileceğiz. Bu konuyu kitap ve modülde fiyatları esas alarak tercih yapan okullarımızın dikkatlerine sunarız. Yayınevimizin yayımladığı kitap ve modüller Milli Eğitim Bakanlığı standartları dikkate alınarak tümü 1. Hamur, renkli ve A4 yani büyük boyda basılmaktadır. Şirketimizce yayımlanan kitap ve modüllerde fiyatımızı yüksek bulan okullarımızla bu ayrıntıyı paylaşmayı gerekli görmekteyiz.

6- KİTAP / MODÜLLERİN SUNUM SETLERİ

Kitap ve modüllerin işlenecek derslerde daha kolaylıkla işlenebilmesi için kitap ve içerikleriyle aynı olan POWER POİNT sunumlarla birlikte gönderilmektedir. Böylece ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ile derslerin paralel olarak işletilmesine SONGÜR YAYINCILIK olarak katkı sunmaktayız.

2016-2017 Kitap Listesi

MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ/SAĞLIK ALANI – ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

KİTAP- MODÜL  LİSTESİ (2016-2017 ÖĞRETİM YILI)

Aşağıdaki Dosya Linkinden indirebilirsiniz…

excel_logo

İNDİR

2015 – 2016 Genel Yayın Duyurusu

2015-2016 YILI İÇİN KİTAP VE MODÜLLERLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi/Sağlık Alanı

Anadolu Sağlık Meslek  Lisesi

Meslek Dersi öğretmenlerinin dikkatlerine;

1992 yılından beri, yaklaşık 24 yıldır sağlık meslek eğitimi alanına mesleki yayın yapmakta olan yayınevimiz, okullarımızla yüksek düzeydeki irtibatları  sayesinde okullarımızda bulunan öğretmen ve öğrencilerimizin doğru kaynaklardan yararlanmasını sağlamıştır.

2015-2016 öğretim yılında da aynı şekilde okul idarelerimizin ve meslek dersleri öğretmenlerimizin okullarımızda öğrencilerin yararlanacakları kaynaklar konusunda bazı tereddütler yaşadığı bilgileri tarafımıza ulaşmıştır. Bununla ilgili görüş ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşma gereği duyulmuştur.

 • Anadolu sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümlerinde bakanlıkça kabul edilmiş olan öğretim programına göre herhangi bir kitap, basılıp bakanlık tarafından gönderilmeyecektir.
 • Bu alanda kitap boşluğunun giderilmesi MEB Ders Araçları ve Yayın Yönetmeliği gereği okulda ilgili ders veya meslek dersleri öğretmenlerinin oluşturacağı ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU KARARIYLA kaynak kitaplardan yararlanılması yoluna gidilebilecektir.
 • Bazı okullarımızdan hemşirelik bölümlerinde bakanlıkça hazırlanmış olan meslek dersleri modüller ı zaman zaman tercih edilmektedir. Oysa Milli eğitim Bakanlığının 02.09.2013 tarih ve 2277581 nolu genelgesinde bu konuda açıklayıcı noktalar bulunmaktadır. Buna göre, Meslek liselerinde (doğal olarak Anadolu sağlık meslek liselerinde de);

a- Modüllerin öğretim müfredatı olmadığı, asıl olan çerçeve öğretim programlarında yer alan yeterliklerin öğrencilere kazandırılması,

b- Öğretmenlerin modüllerin dışında kendi ders notlarından ve diğer dokümanlardan da öğrencilerin yararlanmasını sağlayacağına dair talimat bulunmaktadır.  (Bu genelge metni bu yazımımın ekinde yer almaktadır.)

 1. c) Bakanlığın MEGEP sayfasında da yer alan hemşirelik bölümlerinin öğretim programları esas alınarak kitaplar hazırlanmıştır.
 • Anadolu Sağlık Meslek Liseleri acil sağlık hizmetleri, anestezi ve reanimasyon ve diğer teknisyenlik bölümleri için hazırlanmış olan modüllerin okutulması esas olarak önerilmektedir. Bu modüllerin baskı ve çoğaltmaları tarafımızdan yapılıp talepleriniz karşılanmaktadır.
 • 2015-2016 Öğretim yılı için Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi/Sağlık Alanı öğrencilerine yönelik 9 sınıfta okutulan mesleki gelişim kitap ve modül çoğaltmaları  ayrı ayrı olarak yayınevimizce satışa sunulmuştur. Bu alanın 10. Sınıftaki Hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği bölümlerinin ortak okumak durumunda oldukları Anatomi ve fizyoloji, Beslenme, meslek Esasları, Ofis Programları derslerine yönelik olarak  08.2015 tarihine kadar Bakanlıkça hazırlanmış olan bir modül bulunmadığı için Çerçeve öğretim programlarında yer alan kazanımları karşılayan modüller organize edilerek okullarımızın ihtiyacını karşılamak amaçlı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca bu derslerin yine çerçeve öğretim programlarına göre kaynak kitapları da hazırlanmış ve satışa sunulmuştur.
 • Şu anda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla devam eden, eski adıyla Anadolu Sağlık Meslek Liseleri  Hemşirelik Bölümleri nin 11. ve 12. Sınıf derslerine ait kitap ve modülleri A4 boyutunda kaliteli baskıları yapılarak satışa sunulmuştur. Bu alana yönelik kitap ve modüllerle ilgili olarak detaylı  açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
 • Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Acil sağlık Hizmetler , anestezi ve reanimasyon ve de diğer bölümlerle ilgili olarak 11. ve 12. Sınıflarda bakanlıkça hazırlanan modüllerin  okutulması esastır. Bu modüllerin çoğaltmaları,  kaliteli baskı ile A4  boyutunda yayımlanarak satışa sunulmuştur.
 • Kitapların dışında öğrencilerimizin yararlanabileceği Anatomi Atlası ve Tıp terimleri sözlüğü satışları da yayınevimiz tarafından yapılmaktadır.
 • Öğrencilere kitap aldırılması konusunda Okul idareleri, bazı öğrenci velilerinin bu konudaki itirazları ile karşılaşmaktadırlar. İlgili bölümlerde bakanlıkça basımı yapılarak, ücretsiz dağıtımı yapılmayan meslek dersleri kitaplarının oluşturduğu açığın da bir şekilde kapanması gerekli olduğu ortadadır. Bu da kaynak kitaplardan yararlanmayı gerekli kılmaktadır. Bir yıl boyunca öğrencinin kaynak kitapsız olarak ders işlemesinin de mümkün olmadığı gerçeğinden yola çıkılarak öğrencilerin kendileri için bir takım maddi özveride bulunup kaynak kitap ve yayın edinmeleri konusunda küçük harcama yaparak elde edecekleri kitapla daha verimli bir eğitim dönemi geçirecekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda bazı okullarımız valilik , kaymakamlık fonları veya belediyelerden destek alarak öğrencilerin kaynak kitap ve yayın edinerek ihtiyaçlarını karşıladıklarını tanık olmaktayız.

 

Kitap ve modüllerle ilgili açıklamalar.

 1. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi/Sağlık Alanı 9 sınıflarında okutulacak kitap-Modül
 • Mesleki Gelişim

Bilindiği üzere mesleki gelişim kitabı Mesleki ve teknik öğretim Anadolu liselerinin tüm bölümlerinde kaynak olarak okutulmaktadır. Bakanlığın yayınladığı mesleki gelişim modülü yaklaşık 490 sayfayı bulmaktadır. Üstelik mesleki gelişim dersinin okutulduğu ayakkabıcılık bölümünden, gazetecilik bölümüne kadar bütün okullarda ortak olarak okutulan bilgileri içermektedir. Bazı meslek dersleri öğretmenlerimizin bakanlık modülünü  okutmakta kararlı durmaları nedeniyle basılıp satışa sunulmuştur. Öte yandan sağlık Meslek  eğitiminin  kendine has bir özelliği olduğunu düşünen bazı öğretmenlerimizin önerileri ile sağlık meslek eğitiminin kavramına yönelik mesleki gelişim konularını da içeren ve daha az sayfa kapsamlı bir kitap Ankara’da bir sağlık meslek dersleri öğretmenimize hazırlattırılarak baskısı satışa sunulmuştur . Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi/Sağlık Alanı 10 sınıflarında okutulacak kitap ve modüller.

 

Bu alanda dört adet ders bulunmaktadır. Her dersin modül ve kitapları yayınevimizce ayrı ayrı satışa sunulmaktadır.

 

 1. Anatomi ve Fizyoloji

Sağlık meslek eğitiminin en temel formasyon dersi olan anatomi ve fizyoloji derslerinin MTAL  Sağlık Alanına Özel düzenlenmiş bir modülü yoktur. Bu alana özel yayımlanmış olan çerçeve öğretim programını içeren bir modülü daha önce acil sağlık hizmetleri, anestezi ve reanimasyon ve diğer sağlık teknisyenlik bölümlerinde okutulan ANATOMİ VE FİZYOLOJİ MODÜLÜ nü kitap formatında basarak satışa sunmuş bulunmaktayız. Modülün hazırlanmasındaki bazı bilgi eksiklikleri estetik noksanlıklar olduğu, bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirildi ve bundan iki yıl önce aynı programa yönelik olarak,  daha önce bir çok üniversitemizin tıp fakültesinde Anatomi Öğretim Üyesi olarak faaliyet gösteren ve halen  Lefke Avrupa Üniversitesinde Anatomi  Öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Mehmet Ersoy ve deneyimli sağlıkı meslek öğretmeni olan Sinan Kaplan tarafından hazırlanmış olan kitabımızı da okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. . Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

Ayrıca Anatomi ve fizyoloji dersi öğretiminde kaynak olabilecek olan ANATOMİ ATLASI ve TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ satışımız da bulunmaktadır.

 

 1. Meslek Esasları

MTAL hemşire yardımcılığı-Ebe yardımcılığı – sağlık bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak olarak okutulacak olan meslek esasları derslerinin MTAL  Sağlık Alanına Özel düzenlenmiş bir modülü yoktur. Bu alana özel yayımlanmış olan çerçeve öğretim programını içeren bir modül Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik bölümleri Meslek esasları ve tekniği modüllerinden düzenleme yapılarak öğretmen ve öğrencilerimizin kaynak olarak kullanımlarına sunulmuştur. Modülün  hazırlanmasındaki bir takım  bilgi eksiklikleri ve estetik noksanlıklar olduğu bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirildi ve bu öğretim yılında Meslek esasları ve tekniği dersi kitap yazarımız ve geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği ve müdürlük görevinde bulunmuş  ve aynı  zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim üyesi olan Güler Öz arkadaşımızın hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. . Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Beslenme

MTAL hemşire yardımcılığı-Ebe yardımcılığı – sağlık bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak olarak okutulacak olan Beslenme derslerinin MTAL  Sağlık Alanına Özel düzenlenmiş bir modülü yoktur. Bu alana özel yayımlanmış olan çerçeve öğretim programını içeren bir modül Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin Acil tıp teknisyenliği bölümlerinde okutulan ve sonra programdan kaldırılan Beslenme dersinin modülleri kitap olarak derlenip baskısı yapılarak öğretmen ve öğrencilerimizin kaynak olarak kullanımlarına sunulmuştur. Modülün  hazırlanmasındaki bazı bilgi ve  eksiklikleri ile  estetik noksanlıklar olduğu bazı öğretmenlerimiz tarafından bildirildi. Bunun üzerine Çerçeve öğretim programının tümünü içeren yayın olarak Ankara üniversitesi tıp fakültesi cebeci hastanesinde Başdiyetisyon olarak görev yapmakta olan Aynur Ünsal Karaoğlu ile emekli sağlık meslek öğretmeni Ayşe Bayer tarafından düzenlenmiş bulunan kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. . Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek  kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Ofis Programları

MTAL hemşire yardımcılığı-Ebe yardımcılığı – sağlık bakım teknisyenliği bölümlerinde ortak olarak okutulacak olan ofis programları derslerinin MTAL  Sağlık Alanına Özel düzenlenmiş bir modülü yoktur. Bu alana özel yayımlanmış olan çerçeve öğretim programını içeren bir modül  Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin sağlık hizmetleri sekreterliği  bölümlerinde okutulan bilgisayarda ofis programları dersi modülleri derlenerek satışa sunulmuştur. Modül olarak düzenleme  ve basımı yapılan metinlerde bir değişiklik yapamıyoruz. Bunlar resmi sayılabilecek metinlerdir. Nasıl yazıldıysa öylece okuyucuya ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Ancak  bilgisayar alanı çok devingen bir alandır. Bir yıl içinde bile birkaç yenilik yapılmasını gerektiren düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu gerekçe ile çerçeve öğretim programına sadık kalınmak koşulu ile en son değişiklikleri içeren kitap yayınlanması ihtiyacı düşünülerek bilgisayarda ofis programları sistemi konusunda birikimli olan Sağlık Meslek Lisesi meslek dersleri öğretmeni Ozan Kara tarafından düzenlenen kaynak kitabı öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. . Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir

 

 1. Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi eski Anadolu sağlık meslek lisesi Hemşirelik bölümü  10 sınıflarında okutulacak kitap/lar;

Bu alanda 10 ders bulunmaktadır. Ve büyük çoğunlukla okullarımızda bu bölümün öğrencisi de bulunmamaktadır. Ancak sınıf tekrarlayan öğrencilerin kitapları için ihtiyaç duyulması halinde geçen yıl ki fiyattan kitap temin edilebilecektir.

 1. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi eski Anadolu sağlık meslek lisesi Acil sağlık hizmetleri – Anestezi ve Reanimasyon ve de diğer sağlık teknisyenliği bölümleri 10 sınıflarında okutulacak kitaplar

Bu bölümlerin öğrencileri de çok sınırlı sayıda sınıf tekrarlayan öğrencileridir.  10. Sınıflarında geçen yıl okutulan derslerin modülleri elimizde bulunmaktadır. İsteyen okullarımıza geçen yılki fiyattan sunulabilecektir.

 1. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi eski Anadolu sağlık meslek lisesi Hemşirelik bölümü 11 sınıflarında okutulacak kitap/lar;

Bu alanda 4 ders bulunmaktadır.  Bu yıl okullarımızda en çok öğrenci bu sınıfta bulunmaktadır. Ayrıca bazı okullarımızdan programda her birinin 8’ er saat okutulmak üzere yer aldığı gerekçesiyle cerrahi hastalıkları ve bakımı  işletmelerde beceri eğitimi dersi, dahiliye hastalıkları ve bakımı  işletmelerde beceri eğitimi dersi, kadın sağlığı ve hastalıkları  işletmelerde beceri eğitimi dersi kitapları da istenmektedir. Bu alana cevap vermek için ilgili ders kitaplarımızda düzenlemeler yaparak öğrencilerimizin bu kitaplardan da edinmelerine katkı sağlamak için özel basım yapılmıştır. Bunlarla ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

 1. Meslek Esasları ve tekniği

Geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu modülde baskı konu ve  estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine,  Meslek esasları ve tekniği dersi kitap yazarımız ve geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği ve müdürlük görevinde bulunmuş  ve aynı  zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim üyesi olan Güler Öz arkadaşımızın hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir

 

 1. Çocuk sağlığı hastalıkları ve bakımı  

Geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu kitabın bakanlıkça hazırlanan  modülünde baskı, konu ve  estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine,  Meslek esasları ve tekniği dersi kitap yazarımız ve geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği ve müdürlük görevinde bulunmuş  ve aynı  zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim üyesi olan Güler Öz arkadaşımızın hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Sağlık Eğitimi

Geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu kitabın bakanlıkça hazırlanan  modülünde baskı, konu ve  estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine,  Sağlık eğitimi dersi kitabı düzenleme ihtiyacı duymuş bulunmaktayız. Bunun için sağlık meslek eğitiminde ve halk sağlığı eğitiminde aktif olarak faaliyet gösteren Sağlık eğitimciliği alanında akadimik kariyer yapmış olan Dr. Güldalı Aybaş ile sağlık Meslek lisesi meslek Dersleri öğretmeni olan Asiye yetkiner’in birlikte hazırladığı kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Bulaşıcı hastalıklar ve Bakımı

Bu derse yönelik olarak hemşirelik bölümü  öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül bulunmamaktadır. Bazı öğretmenlerimiz bu derse yönelik olarak acil sağlık hizmetleri bölümü 10. Sınıfta okutulan enfeksiyondan korunma dersi modülü istemektedirler. Bu modül t-dersin programını karşılamamakla birlikte  isteklerin yerine getirilmesi açısından bu modülün de satışı yapılabilmektedir. Öğretim programınıa yönelik modülü bulunmayan bu dersin kaynak kitabı; sağlık meslek eğitiminde yüksek deneyimi bulunan ve  çok uzun süre sağlık meslek liselerinde bu dersi okutan sağlık meslek lisesi öğretmeni Müslüm Küçükaltun ile Hekim olarak bu kitaba katkı sağlayan Dr. Mutlu Küçükaltun’un birlikte hazırlayıp düzenledikleri  BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Cerrahi hastalıklar ve Bakımı işletmelerde beceri eğitimi

Bu derse yönelik olarak hemşirelik bölümü  öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül bulunmamaktadır. Bu dersin işletmelerde uygulama olarak işlenmesi gerekmektedir. Ancak bazı okullarımızdan derse yönelik olarak uygulama el kitabı şeklinde düzenlenmiş kitap talebinde bulunulması nedeniyle Cerrahi hastalıklar ve Bakımı  işletmelerde beceri eğitimi  kitabı satışa sunulmuştur. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. Kitap baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Dahiliye hastalıkları ve Bakımı  işletmelerde beceri eğitimi

Bu derse yönelik olarak hemşirelik bölümü  öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül bulunmamaktadır. Bu dersin işletmelerde uygulama olarak işlenmesi gerekmektedir. Ancak bazı okullarımızdan derse yönelik olarak uygulama el kitabı şeklinde düzenlenmiş kitap talebinde bulunulması nedeniyle  Dahiliye hastalıklar ve Bakımı  işletmelerde beceri eğitimi  kitabı satışa sunulmuştur. İsteyen okullarımızın taleplerini karşılamak üzere satışımız bulunmaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Kadın sağlığı hastalıkları  ve Bakımı  işletmelerde beceri eğitimi

Bu derse yönelik olarak hemşirelik bölümü  öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül bulunmamaktadır. Aslında bu dersin işletmelerde uygulama olarak işlenmesi gerekmektedir. Ancak bazı okullarımızdan derse yönelik olarak uygulama el kitabı şeklinde düzenlenmiş kitap talebinde bulunulması nedeniyle  Kadın sağlığı  hastalıkları ve Bakımı  işletmelerde beceri eğitimi  kitabı satışa sunulmuştur. İsteyen okullarımızın taleplerini karşılamak üzere satışımız bulunmaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi eski Anadolu sağlık meslek lisesi Hemşirelik bölümü 12 sınıflarında okutulacak kitaplar;

Bu alanda 5 ders bulunmaktadır.   Ayrıca bazı okullarımızdan programda bazılarının 4, bazılarını da 8 saat olarak işletmelerde beceri eğitimi olarak değerlendirilecek olan dersler bulunmaktadır. yapılmıştır. Bunlarla ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.

 1. İlk yardım ve acil bakım

Bu derse yönelik olarak hemşirelik bölümü öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül yoktur. Bazı öğretmenlerimiz bu derse yönelik olarak ASML – Anestezi ve reanimasyon bölümlerinde ve diğer bazı bölümlerde okutulan ilk yardım dersi  modülü istemektedirler. Bu modül bu dersin dersin programını karşılamamakla birlikte  isteklerin yerine getirilmesi açısından modülün de satışı yapılabilmektedir. Öğretim programına yönelik modülü bulunmayan bu dersin kaynak kitabı; sağlık meslek eğitiminde deneyimli bir çok sağlık meslek liselerinde bu dersi okutan sağlık meslek lisesi öğretmenlerinden Sinan Kaplan- Hilal Başol ve Hikmet Gürbüz tarafından hazırlanan  bu kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat, işletmelerde beceri eğitimi olarak da haftada 8 saat ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. Kitap baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Sağlık Hizmetlerinde Yönetim

Bu derse yönelik olarak da hemşirelik bölümü  öğretim programına göre bakanlıkça hazırlanan modül yoktur. Bazı öğretmenlerimiz bu derse yönelik olarak ASML –Radyoloji  bölümlerinde ve diğer bazı bölümlerde okutulan sağlık Hizmetlerinde Yönetim dersi   modülü istemektedirler. Bu modül bu dersin programını karşılamamakla birlikte  ülkemizin yönetim yapısında  ve sağlık yönetimi ile ilgili yapısal değişikliklerle ilgili  mevzuatta yapılan düzenlemeleri de içermemektedir. Yani güncel değildir. isteklerin yerine getirilmesi açısından bu modülün de satışı yapılabilmektedir. Öğretim programına yönelik modülü bulunmayan bu dersin kaynak kitabı; sağlık meslek eğitiminde deneyimli bir çok sağlık meslek liselerinde bu dersi okutmuş olan sağlık meslek lisesi eski  öğretmenlerinden ve kamu yönetimi uzmanı Hüseyin Özalp ile Sağlık İdaresi emekli öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Çetin Akar tarafından hazırlanan  bu kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat teorik olarak işlenebilecek olup  işletmelerde beceri eğitimi olarak işlenmesi öngörülmemiştir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir. Kitap baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır.

 

 1. Ruh sağlığı ve psikiyatri

Bilindiği üzere bakanlığın geçtiğimiz yıllarda hemşirelik derslerinin modüllere uygun olmadığı ve de bu konuda programa sadık kalınmasına yönelik uyarıları olmuştur. Ancak geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Bu kitabın bakanlıkça hazırlanan  modülünde baskı, konu ve  estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine,  ruh sağlığı ve psikiyatri dersi kitabı düzenleme ihtiyacı duymuş  bulunmaktayız. Bunun için ruh sağlığı ve psikiyatri alanında engin deneyleri olan Öğretim üyelerimizden klinik şefleri ve üniversite öğretim üyelerinden Doç. Dr. Haluk Özbay, Prof. Dr. Erol Göka ve Uzm. Dr. Ayşegül Kart’ın  birlikte hazırladıkları kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Modül ve kitapla ilgili Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat, işletmelerde beceri eğitimi olarak da haftada 4 saat ayrılması gerekmektedir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Toplum sağlığı

Bilindiği üzere bakanlığın geçtiğimiz yıllarda hemşirelik derslerinin modüllere uygun olmadığı ve de bu konuda programa sadık kalınmasına yönelik uyarıları olmuştur. Ancak geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız, bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Bu modül kitabın bakanlıkça hazırlanan modülünde baskı, konu ve  estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine,  toplum sağlığı  dersi kitabı düzenleme ihtiyacı duymuş  bulunmaktayız. Bunun için ruh sağlığı ve psikiyatri alanında engin deneyleri olan Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ömer Rıfkı Önder ve Hikmet Gürbüz’ün birlikte hazırladıkları kitabı kullanıcıların hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Modül ve kitapla ilgili Kitapla ilgili diğer detaylarımız kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde teorik olarak haftada 2 saat okutulması öngörülmesine rağmen, işletmelerde beceri eğitimi olarak okutulması söz konusu değildir. Bu nedenle programa yönelik olarak hazırlanmış olan dersin kitabından yararlanılacağını ummaktayız. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Çocuk sağlığı Hastalıkları ve bakımı

Bilindiği üzere bakanlığın geçtiğimiz yıllarda hemşirelik derslerinin modüllere uygun olmadığı ve de bu konuda programa sadık kalınmasına yönelik uyarıları olmuştur. Ancak geçtiğimiz öğretim yılında okullarımızın isteği üzerine bu derse yönelik olarak bakanlıkça hazırlanan modül baskımız, bu öğretim yılında da okullarımıza A4 büyüklüğünde,  renkli kitap formatında hazırlanmış ve satışa sunulmuştur. Bu modül kitabın bakanlıkça hazırlanan modülünde baskı, konu ve  estetik noksanlıkları ile literatürel yanlışlıklar bildiren bazı öğretmenlerimizin talepleri üzerine,  toplum sağlığı  dersi kitabı düzenleme ihtiyacı duymuş  bulunmaktayız. Çocuk sağlığı hastalıkları ve bakımı kitap yazarımız ve geçmişte çok sayıda sağlık meslek lisesinde ve Gevher Nesibe sağlık eğitim enstitüsünde öğretim üyeliği ve müdürlük görevinde bulunmuş  ve aynı  zamanda Ankara Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda öğretim üyesi olan Güler Öz’ün hazırladığı kitabı okullarımızda ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilerinin dikkatlerine sunmak isteriz. Bilindiği gibi bu ders 11. Sınıfta da okutulmaktadır. Bu dersle ilgili olarak haftalık ders çizelgesinde  12. Sınıfta teorik olarak haftada 2 saat, işletmelerde beceri eğitimi olarak da haftada 8 saat ayrılması gerekmektedir. 11. Ve 12. Sınıfta okutulan konularla ilgili olarak 8 saatlik beceri eğitimi programı uygulanmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerimizin bu dersin işlenmesi sırasında ilgili kitaba ihtiyaç duyacaklarını düşünmekteyiz. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde buluna okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

 

 1. Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi eski Anadolu sağlık meslek lisesi Acil sağlık hizmetleri, Anestezi ve reanimasyon bölümleri ve de diğer bölümlerin 11. ve 12. sınıflarında okutulacak modüller;

Bu bölümlerin 11.  ve  12. Sınıflarında modül okutulması esastır. Bu alanlarda okutulacak modüllerin baskıları hazırlanmış olup,  okullarımızın talepleri halinde  gönderilecektir. Bu bölüm kitaplarının tanıtım detayları kitap tanıtım kataloğumuzda yer almaktadır. Bu dersin PPT sunum CD si de kitap talebinde bulunan okulumuza özel göndereceğimiz öğretmen örnek kitabı ile birlikte gönderilecektir.

2015-2016 Sağlık Meslek Lisesi Fiyat Listesi

2015-2016 Sağlık Meslek Lisesi Fiyat Listesi

İLKBAHAR MH. 609. SK. NO 56 ORAN-ÇANKAYA / ANKARATEL 0(312)428 28 64 –03124.4282865  – FAKS 428 28 36Mobil; 0505.7891682-0505.7891687

Web: www.songurticaret.com  –   E. mail: songur@songurticaret.com

 

MESLEKİ  ve  TEKNİK  ANADOLU  LİSELERİ/SAĞLIK ALANI – ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

KİTAP- MODÜL FİYAT LİSTESİ (2015-2016 ÖĞRETİM YILI)

S.NO BÖLÜM SINIF DERS KODU CİNSİ P.FİYATI İN. FİYATI
1 HEMŞİRE YARDIMCILIĞIEBE YARDIMCILIĞI SAĞLIK BAK. TEKNİSYENLİĞİ 9 MESLEKİ GELİŞİM (S. KAPLAN) S-95 KAYNAK KİTAP 9,00 7,00
2 9 MESLEKİ  GELİŞİM ALM-07 MODÜL 15,00 12,00
3 10 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ (Prof.Dr. M.ERSOY-S.KAPLAN). DY-07 KAYNAK KİTAP 20,00 16,00
4 10 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ ALM-01 MODÜL 20,00 16,00
5 10 MESLEK ESASLARI (GÜLER ÖZ) S-10 KAYNAK KİTAP
6 10 MESLEK  ESASLARI HM-06 MODÜL
7 10 BESLENME S-91.1 KAYNAK KİTAP
8 10 BESLENME HM-7 MODÜL
9 10 OFİS  PROGRAMLARI (OZAN KARA) S-29 KAYNAK KİTAP
10 10 OFİS  PROGRAMLARI HM-21 MODÜL
11 HEMŞİRELİK 10 MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ 10 G. ÖZ – A. BAYER S-10 KAYNAK KİTAP 16,00 13,00
12 10 MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ 10 HM-06 MODÜL 18.00 15,00
13 10 CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI (GÜLER ÖZ) S-25 KAYNAK KİTAP 28.00 23,00
14 10 CERRAHİ HASTALIKLARI VE BAKIMI HM-17 MODÜL 22.00 16,00
15 10 DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI (G. ÖZ- A. BAYER) S-13 KAYNAK KİTAP 25.00 21,00
16 10 DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI HM-18 MODÜL 19.00 16,00
17 10 KADIN SAĞLIĞI HAST. VE BAKIMI (GÜLER ÖZ) S-16 KAYNAK KİTAP 18.00 15,00
18 10 KADIN SAĞLIĞI HAST. VE BAKIMI HM-13 MODÜL 18.00 15,00
19 10 SAĞLIK HİZMETL.  İLETİŞİM (R.S.TABAK-S. SONMAZ) S-03 KAYNAK KİTAP 10.00 8,00
20 10 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM ALM-05 MODÜL 9.00 7,00
21 10 KADIN SAĞLIĞI HAST. VE BAKIMI (G.COŞAR) S-32 KAYNAK KİTAP 17.00 14,00
22 10 MİKROBİYOLOJİ VE BAĞIŞIKLAMA (G& T. BARUTÇU) B-02 KAYNAK KİTAP 15.00 12,00
23 10 BİYOKİMYA Ali.M. TİFTİK-E.MENEVŞE DY-01 KAYNAK KİTAP 11.00 9,00
24 10 EPİDEMİYOLOJİ VE BİYOİSTATİSTİK (K. SÜMBÜLOĞLU) S-17 KAYNAK KİTAP 11.00 9,00
25 10 GENEL BESLENME (SİNAN KAPLAN) S-91 KAYNAK KİTAP 14.00 11,00
26 10 FARMAKOLOJİ ALM-02 MODÜL 20.00 16,00
27 11 MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ 11 GÜLER ÖZ S-11 KAYNAK KİTAP 15.00 12,00
28 11 MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ 11 HM-08 MODÜL 16.00 13,00
29 11 SAĞLIK EĞİTİMİ (Dr. G.AYBAŞ- A. YETKİNER) S-02 KAYNAK KİTAP 15.00 12,00
30 11 SAĞLIK EĞİTİMİ HM-16 MODÜL 5.00 4,00
31 11 ÇOCUK SAĞLIĞI HAST. VE BAK. 11(GÜLER ÖZ) S-14 KAYNAK KİTAP 15,00 12,00
32 11 ÇOCUK SAĞLIĞI VE BAKIMI 11 HM-14 MODÜL 15,00 12,00
33 11 BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI Dr.M.&-M KÜÇÜKALTUN) S-27 KAYNAK KİTAP 20.00 16,00
34 12 İLK YARDIM VE ACİL BAKIM SİNAN KAPLAN VE D. S-23 KAYNAK KİTAP 15,00 12,00
35 12 TOPLUM  SAĞLIĞI  (Doç.Dr.Ö.R.ÖNDER) S-43 KAYNAK KİTAP 14,00 11,00
36 12 TOPLUM SAĞLIĞI HM-12 MODÜL 11,00 9,00
37 12 RUH SAĞLIĞI VE PSİK.  (Doç. Dr. H. ÖZBAY VE DİĞ.) S-28 KAYNAK KİTAP 10,00 8,00
38 12 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HM-09 MODÜL 13,00 10,00
39 12 SAĞLIK HİZMETL. YÖNETİM Dr.. Ç. AKAR – H. ÖZALP S-01 KAYNAK KİTAP 11,00 9,00
40 12 SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM HM-19 MODÜL 8,00 6,00
41 12 ÇOCUK SAĞLIĞI VE BAKIMI 12  (GÜLER ÖZ) S-15 KAYNAK KİTAP 15,00 12,00
42 12 ÇOCUK SAĞLIĞI VE BAKIMI 12 HM-15 MODÜL 15,00 12,00
43 ACİL TIP 10 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ ATM-06 MODÜL 10,00 8,00
44 10 ENFEKSİYONDAN KORUNMA ATM-02 MODÜL 9,00 7,00
45 10 FARMAKOLOJİ ALM-02 MODÜL 20,00 16,00
46 10 ACİL SAĞLIK SİSTEM ATM-03 MODÜL 16,00 12,00
47 10 YAŞAM DESTEĞİ ATM-05 MODÜL 17,00 13,00
48 10 TEMEL SAĞLIK UYGULAMALARI ATM-04 MODÜL 18,00 14,00
49 11 TRAVMALARDA ACİL YARDIM ATM-06 MODÜL 15,00 12,00
50 11 TIBBİ ACİLLER ATM-07 MODÜL 19,00 15,00
51 12 ACİL KURTARMA TEKNİKLERİ ATM-08 MODÜL 12,00 10,00
52 12 OLAĞANDIŞI DURUMLARDA İLK YARDIM ATM-09 MODÜL 12,00 10,00
53 ANESTEZİ VE REANİMASYON 10 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ ATM-06 MODÜL 10,00 8,00
54 10 İLK YARDIM ALM-04 MODÜL 10,00 8,00
55 10 HASTALIKLAR  VE  FARMAKOLOJİ ANS-03 MODÜL 27,00 22,00
56 10 ANESTEZİ 2 ANS-02 MODÜL 15,00 12.00
57 10 ÖZEL ANATOMİ VE FİZYOLOJİ ANS-07 MODÜL 5,00 4.00
58 10 ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA 1 ANS-05 MODÜL 20,00 16.00
59 11 ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA 2 ANS-06 MODÜL 8,50 7.00
60 11 ANESTEZİ 3 ANS-08 MODÜL 16,00 13.00
61 11 MONİTÖRİZASYON ANS-09 MODÜL 8,50 7.00
62 11 ANESTEZİK  İLAÇLAR ANS10 MODÜL 8,50 7.00
63 12 SİSTEM  HASTALIKLARINDA  ANESTEZİ ANS-11 MODÜL 19,00 15.00
FİYATLARA KDV DAHİLDİR. KARGO VE NAKLİYE FİRMAMIZA AİTTİR.

Fiyat listesini indirmek için aşağıdaki linke Tıklayınız

2015-2016 kitap Fiyat Listesi

İlkyardım Yönetmeliği

Yeni İlkyardım Yönetmeliği ( R.G. 29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA-  Sayı : 29429)

—————————————-

29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29429
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ilkyardım ile ilgili eğitimleri düzenleyerek yetki belgesi verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 6/4/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Denetim ekibi: En az biri ilkyardım eğitmeni yetki belgeli eğitmen olmak üzere, sağlık personelinden oluşan iki kişilik ekibi,
ç) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) İlkyardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,
e) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiyi,
f) İlkyardım eğitici eğitmeni: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ilkyardım eğitmenlerinden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğitici eğitmeni eğitim programına katılarak yetki belgesi almış kişiyi,
g) İlkyardım eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitimi,
ğ) İlkyardım eğitmeni: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları sınıfına giren kişiyi,
h) Merkez: İlkyardım eğitimi ve/veya ilkyardım eğitici eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim merkezi ve ilkyardım eğitici eğitim merkezini,
ı) Merkez yetkilileri: Merkezin yasal sahiplerini,
i) Mesul müdür: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve en az 1 yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip kişiyi,
j) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,
k) Sınav gözetmeni: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan yetki belgeli ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitici eğitmenini,
l) Sınav gözetmen ekibi: En az iki kişilik sınav gözetmeninden oluşan ekibi,
m) OED: Otomatik Eksternal Defibrilatörü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezlerinin Özellikleri ile Merkez Açma ve Kapama İşlemleri
Merkez açma yetkisi bulunanlar
MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerinden bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar ilkyardımcı ve ilkyardım eğitmeni yetiştirmek amacıyla merkez açabilir.
(2) Merkezler, bağımsız olarak veya başka bir özel/kamu eğitim kurumunda program ilavesi olarak açılabilir.
(3) Genel Müdürlük ve müdürlükler, ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi düzenleyebilir.
(4) Müdürlükler, ilkyardım eğitici eğitimini Genel Müdürlüğün onayı ile düzenleyebilir.
(5) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi Genel Müdürlükçe düzenlenir.
Eğitim salonu özellikleri
MADDE 6 – (1) İlkyardım eğitimi, azami 20 kişinin eğitim görebileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine imkân veren en az 20 metrekarelik eğitim salonu bulunan, idare odası, eğitmen odası, lavabo, tuvalet ve katılımcıların dinlenme alanının bulunduğu, kişi başına asgari 3,5 metre kare kullanım alanı olan mekanlarda verilir.
(2) Merkezler eğitimlerini, yukarıdaki eğitim salonu özelliklerini taşıması şartı ve Müdürlüğün onayı ile aynı il sınırları içinde diğer uygun yerlerde de verebilirler.
(3) Genel Müdürlük, müdürlükler, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksekokulları, Kızılay Genel Müdürlüğü ve halk eğitim müdürlükleri birinci fıkrada belirtilen eğitim salonu özelliklerini taşıması halinde, asli hizmetlerini verdikleri alanlarda da eğitim düzenleyebilir.
(4) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitim malzemeleri eğitim salonunda hazır bulundurulur.
İlkyardım eğitim merkezi açma başvuru işlemleri
MADDE 7 – (1) İlkyardım eğitim merkezi açmak isteyen kişi aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:
a) İlkyardım eğitim merkezinin unvanı, sahibi veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi, telefonu belirten ve açılış ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi.
b) İlkyardım eğitim merkezi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi örneği.
c) Vakıf veya dernekler tarafından açılacak ise, tüzük veya ana sözleşmenin vakıf ya da dernek yöneticisi tarafından onaylanmış bir örneği.
ç) Mesul müdürün ve çalışacak eğitmenlerin kimlik örneği.
d) Görev yapacak eğitmenlerin ve mesul müdürün ilkyardım eğitmeni yetki belgelerinin birer örneği.
e) Görev yapacak eğitmenlerin, çalışmak istediğini beyan eden dilekçesi.
f) İlkyardım eğitim merkezinin bütün odalarının metre karesini gösterir krokisi.
g) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından imzalanmış araç, gereç ve malzeme listesi (Ek- 5).
ğ) İlkyardım uygulamaları eğitim kitabı ve sunum CD’si.
h) İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak ilkyardım eğitim merkezleri, birinci fıkranın (a), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler ile müdürlüğe başvuru yapar.
İlkyardım eğitici eğitim merkezi açma başvuru işlemleri
MADDE 8 – (1) İlkyardım eğitici eğitim merkezi açmak isteyen kişi aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:
a) İlkyardım eğitim merkezi açılış işlemleri ile ilgili 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde istenilen belgeler.
b) Görev yapacak eğitici eğitmenlerinin, ilkyardım eğitici eğitmeni yetki belgelerinin birer örneği.
c) İlkyardım uygulamaları kitabı, ilkyardım eğitim becerileri kitabı ve sunum CD’leri.
(2) İlkyardım eğitim merkezi bünyesinde ilkyardım eğitici eğitim merkezi açılacak ise; açılış işlemleri ile ilgili (b) ve (c) bentlerine ilaveten ilkyardım eğitim merkezinde çalışmakta olan mesul müdürün mesul müdürlük belgesi, eğitici eğitmenlerinin kimlik örneği ile çalışmak istediğini beyan eden dilekçesi ve ilkyardım eğitim merkezi adına hazırlanmış yetki belgesinin bir örneği ile müdürlüğe başvuru yapar.
Merkez kapama başvuru işlemleri
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki merkezlerin kapanma işlemleri aşağıda belirlenen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilir:
a) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından, kapanma işlemini talep ettiğini bildirir dilekçe ile birlikte müdürlük tarafından düzenlenmiş tüm belgeler müdürlüğe teslim edilir.
b) Müdürlük, ilkyardım eğitim merkezinin tüm belgelerini iptal ederek kapatma işlemini gerçekleştirir ve Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir.
c) İlkyardım eğitici eğitimi yetki belgesinin iptali için; belgenin aslı müdürlük aracılığı ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Yetki belgesi iptali Genel Müdürlükçe yapılır.
ç) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından sınav kâğıtları, denetim formları ve tüm eğitim dokümanları müdürlüğe teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvurunun Değerlendirilmesi ve Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları
Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Başvuru dosyaları 30 iş günü içerisinde müdürlük tarafından incelenir.
(2) Başvuru dosyaları uygun görülen merkezlerin, fiziki alan ve ilkyardım araç-gereçleri müdürlük denetim ekibince yerinde görülerek incelenir. İnceleme neticesinde ön inceleme raporu hazırlanır (Ek-8c). Eksiklikleri var ise yazılı olarak bildirir, bu eksikliklerin giderilmesi için denetleme formunda belirtilen süreler verilir.
a) İlkyardım eğitim merkezleri için; ilkyardım eğitim merkezi yetki belgesi (Ek-1a), mesul müdürlük belgesi (Ek-2) ve ilkyardım eğitmeni çalışma belgesi (Ek-4a) Müdürlükçe düzenlenir.
b) İlkyardım eğitici eğitim merkezleri için; Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurular, ön inceleme raporu (Ek-8c) ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. Uygun bulunan başvurulara Genel Müdürlükçe ilkyardım eğitici eğitim merkezi yetki belgesi (Ek- 1b) düzenlenerek müdürlüğe gönderilir. Müdürlük tarafından; mesul müdürlük belgesi (Ek-2) ve ilkyardım eğitici eğitmeni çalışma belgesi (Ek- 4b) düzenlenir.
(3) Merkezler için düzenlenen belgeler merkez sahibine veya mesul müdüre imza karşılığında verilir.
Müdürlüğün görev ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Müdürlüğün görevleri;
a) Merkezlerin açılış, işleyiş, denetim ve kapanış işlemlerini yapmak,
b) Başvuruda bulunan merkezlere denetim ekibi görevlendirmek,
c) Başvurusu uygun bulunan ilkyardım eğitim merkezleri için yetki belgesi düzenlemek,
ç) Planlanan ilkyardım eğitici eğitimlerinde, katılımcı listelerinin bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki niteliklere uygun olduğunu onaylamak,
d) Sınavlarda, her 21 (yirmibir) kişiye 1 (bir) sınav gözetmen ekibi olacak şekilde görevlendirme yapmak,
e) Müdürlükte gözetmen olarak görev yapacakların listesini hazırlamak, listeden sıra ile denetmen görevlendirmek, listedeki tüm gözetmenler bitmeden liste başına dönmemek,
f) Özel bir merkezde eğitmenlik yapanları denetmen ya da gözetmen olarak görevlendirmemek,
g) Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılarak yetki belgesi almış kamu personeli eğitimcilerinden, başarılı olduğu sınav tarihinden itibaren belge geçerlilik süresince görev yapmayı kabul ettiklerine ilişkin taahhütname almak,
ğ) İlkyardımcı yetki belgesi ve ilkyardımcı kimlik belgesini onaylamak,
h) Merkez tarafından gönderilen ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimine ait kayıtları kontrol ederek belge numarası vermek ve bir örneğini merkeze göndermek (Ek- 6a ve Ek-6b),
ı) Müdürlükçe düzenlenen ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimine ait kayıtları tutmak (Ek- 6a ve Ek-6b),
i) Merkezler tarafından hazırlanarak gönderilen tüm kayıtları tutmak (Ek- 6a), (Ek-6b), (Ek-6c), (Ek-6d), (Ek-6e),
j) İlkyardım eğitmeni yetki belgesini onaylamak, güncelleme ile ilgili işlemleri yapmak,
k) Eğitim konuları ve ilkyardım eğitiminde kullanılacak malzeme, araç ve gereçler listesinde Genel Müdürlükçe yapılan güncellemeleri duyurmak,
l) Merkezlere ait eğitim kitabı ve sunum CD sini inceleyerek uygun olanları onaylamak,
m) Kapatma işlemleri tamamlanan merkezlere, kapanma işlemlerinin tamamlandığını resmi yazı ile en geç on beş gün içinde bildirmek.
(2) Bu görevleri müdürlük adına, Acil Sağlık Hizmetleri ya da Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü yürütür.
Sınav gözetmen ekibinin sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Sınav gözetmen ekibinin sorumlulukları:
a) Sınava alınacak katılımcıların nüfus cüzdanı veya fotoğraflı resmi kimliklerini kontrol ederek sınava almak.
b) Sınav başlamadan önce sınav süresi ve kurallarını katılımcılara açıklamak.
c) Kurallara uyulmaması halinde sınavın sonlandırılacağı konusunda ön bilgi vermek.
ç) Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan katılımcıların, sınavını sonlandırmak ve sınavı sonlandırılan katılımcı hakkında tutanak tutarak, müdürlüğe teslim etmek.
d) Teorik sınavının usulüne uygun yapılmasını sağlamak.
e) Merkez eğitmenlerince yapılan uygulamalı sınavlarda gözetmen olarak bulunmak ve uygulama sınavını merkez eğitmeni ile birlikte sonuçlandırmak.
f) Yapılan sınav türüne uygun tutanak formunu (Ek-7a veya Ek-7b) tutmak, bir nüshasını merkeze, bir nüshasını müdürlüğe teslim etmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkezlerin Çalışma Esasları ve Personel Standartları
Eğitmen sayısı
MADDE 13 – (1) Merkezler, ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi programlarında, her 7 (yedi) katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışır.
Katılımcı sayısı
MADDE 14 – (1) İlkyardım eğitimi, ilkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitmeni eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 21 kişidir.
Mesul müdürün görev ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Mesul müdür sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden ise eğitmenlerle birlikte sorumludur.
(2) Mesul müdür, müdürlük yaptığı merkezde eğitmenlik de yapabilir.
(3) Mesul müdürün görevleri:
a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek.
b) Eğitimlerin standartlara uygun yapılmasını sağlamak, iç denetimleri yürütmek.
c) Eğitimleri planlayarak çalışmaları düzenlemek.
ç) Eğitimler sırasında merkezde tam zamanlı bulunmak.
d) Düzenlenecek eğitimleri ve katılımcı listelerini yazılı olarak en geç bir gün öncesinden müdürlüğe bildirmek.
e) Denetim ve sınavlar sırasında yetkililere eşlik etmek, gereken bilgi ve belgeleri sunmak.
f) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde müdürlüğe bildirmek.
g) İlkyardım eğitmeni, eğitici eğitmeni ve merkezin adres değişikliklerini on beş gün içinde müdürlüğe bildirmek.
ğ) Merkezde çalışması sonlanan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini bir hafta içerisinde müdürlüğe iade etmek.
h) Düzenlenen eğitimlerin kayıtlarını tutmak ve müdürlüğe göndermek (Ek- 6a), (Ek-6b), (Ek-6c), (Ek-6d), (Ek-6e).
ı) Kayıtların bir örneğini on yıl süre ile saklamak.
i) Sınav kağıtlarını ilkyardımcı belgesi geçerlilik süresi boyunca saklamak, Genel Müdürlüğün ve müdürlüğün denetimine açık tutmak.
j) Merkezin kapanması durumunda, on beş gün içerisinde katılımcılara ait sınav kağıtları ve tüm evrakları müdürlüğe, yönetim değişikliği durumlarında da yeni yönetime teslim etmek.
k) Merkez adına düzenlenmiş açılış belgelerinin asıllarının idari odada asılı bulundurulmasını sağlamak.
l) İlkyardımcı yetki belgelerini eğitmen ile birlikte imzalamak ve müdürlüğün onayına sunmak.
m) Eğitici eğitimi yetki belgesi uzatma işlemlerini yapmak.
n) İlkyardım ve ilkyardım eğitici eğitimi sınavlarında başarısız olan kişilere kursa katıldığına dair yazı düzenlemek görevlerini yerine getirir.
Merkez yetkililerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Mesul müdürün raporlu veya izinli olması durumunda yerine vekalet edecek eğitmenin kimlik bilgileri ve vekalet süresi iki gün içerisinde müdürlüğe bildirilir.
(2) Mesul müdürün görevinin sona ermesi durumunda yeni mesul müdür görevlendirilmesinin yazılı bildirimi yedi gün içerisinde Müdürlüğe yapılır.
Eğitici eğitmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 17 – (1) Eğitici eğitmeni;
a) Kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile çalışır,
b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlar,
c) Kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıkları, mesul müdüre yazılı olarak bildirir,
ç) İlkyardım eğitmeni yetki belgesini mesul müdür ile birlikte imzalar ve müdürlüğün onayına sunar.
(2) Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ile sağlık alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullarında açılacak olan ilkyardım eğitici eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapacak uzmanlığını almış öğretim üye ve öğretim/eğitim görevlilerinden eğitici eğitmeni yetki belgesi istenmez.
İlkyardım eğitmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) İlkyardım eğitmeni;
a) Kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile çalışır,
b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlar,
c) Kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıkları mesul müdüre yazılı olarak bildirir,
ç) İlkyardımcı yetki belgesini mesul müdür ile birlikte imzalar ve Müdürlüğün onayına sunar.
(2) Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ile sağlık alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullarda açılacak olan ilkyardım eğitim merkezlerinde, eğitmenlik yapacak uzmanlığını almış öğretim üye ve öğretim/eğitim görevlilerinden ilkyardım eğitmeni yetki belgesi istenmez.
İlkyardımcı bulundurulması
MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
bulundurması zorunludur.
(2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.
(3) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim Standartları ve Süreleri, Eğitim Konuları, Yeterlilik,
Belge/Yetki Belgesi, Ücretler
Eğitim süreleri ve standartları
MADDE 20 – (1) Yapılacak tüm eğitimlerde Genel Müdürlükçe hazırlanmış eğitim kitapları ve sunum CD’leri kullanılır.
(2) Eğitim süreleri;
a) İlkyardım eğitimi 16 saat,
b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,
c) OED eğitimi 2 saat,
ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,
d) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,
e) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,
olarak düzenlenir.
(3) Eğitici eğitmeni standardı;
a) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimine katılabilmek için, Bakanlık ve müdürlük personeli için ilkyardım eğitmeni olarak en az on, diğer eğitmenler için en az yirmi yetki belgeli ilkyardımcı eğitimi verdiğinin belgelendirilmesi ile en az iki yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip olması şartı aranır.
Eğitim konuları
MADDE 21 – (1) Eğitim konuları, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
(2) Merkezler eğitimlerinde standartları Bakanlıkça belirlenen ve müdürlük tarafından onaylanan eğitim kitabı ve sunum CD’sini kullanır.
(3) Eğitimlerin içeriği:
a) İlkyardım eğitimi için; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım konularıdır.
b) Temel yaşam desteği eğitimi için; erişkinde temel yaşam desteği, çocuklarda temel yaşam desteği, bebeklerde temel yaşam desteği konularıdır.
c) OED eğitimi için; OED tanıtımı, otomatik eksternal defibrilatörün kullanıldığı durumlar ve otomatik eksternal defibrilatör uygulaması konularıdır.
ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi için; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri konularıdır.
d) İlkyardım eğitici eğitimi için; ilkyardım konularına ilaveten; yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları konularıdır.
e) İlkyardım eğitimci eğitmeni için; eğitim programı oluşturma süreci, eğitimde ihtiyaç belirleme, eğitim içeriği analizi, eğitim kurs modelinin oluşturulması konularıdır.
(4) Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır.
(5) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce standart ilkyardımcı sertifikası olup güncelleme zamanı gelenlerin 8 saatlik güncelleme eğitimine katılmaları halinde, belgeleri güncellenir.
(6) Genel Müdürlük, gerekli görülen hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitimler, eğitim konuları ve eğitimde kullanılacak malzeme, araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Genel Müdürlükçe duyurulur.
Yeterlilik
MADDE 22 – (1) İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur.
(2) Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.
(3) Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.
(4) Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.
(5) Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.
(6) Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir.
(7) Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir.
(8) OED eğitimine sadece güncel ilkyardımcı belgesi ve eğitmen yetki belgesi olanlar katılabilir. Eğitimde yalnızca uygulamalı sınav yapılır. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, 100 (yüz) tam puan almış olmaları şartı aranır.
(9) Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.
(10) Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde yapılır.
İlkyardımcı belgesi/yetki belgesi
MADDE 23 – (1) İlkyardımcı belgesi/yetki belgeleri:
a) İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.
b) İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.
c) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 5 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.
ç) Güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar uzatılır.
d) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgesi sahipleri, ilkyardım eğitmeni yetki belgesi sahibi sayılırlar.
e) (Ek-3a) ve (Ek-3c)’de yer alan ilkyardımcı belgesi/yetki belgesi ile (Ek-3b)’de yer alan ilkyardımcı kimlik belgesi, merkez veya müdürlük, (Ek-3e), (Ek-3f) ve (Ek-3g)’de yer alan belgeler ise merkez tarafından hazırlanır.
f) Merkezler kendi hazırladıkları ilkyardımcı belgesi ile eğitmen yetki belgesinde, Bakanlık logosu ile birlikte kendi logosunu da kullanabilir.
Merkezlerin çalışma saatleri ve eğitim planları
MADDE 24 – (1) Merkezler, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışırlar. Çalışma saatlerini belirleyip müdürlüğe bildirirler.
(2) Beyan ettikleri çalışma saatleri süresince Genel Müdürlük ve müdürlük denetimine açık olmak zorundadır.
(3) Düzenleyecekleri ilkyardım eğitimlerini en az bir iş günü öncesinde müdürlüğe bildirmek zorundadır.
(4) Düzenleyecekleri ilkyardım eğitici eğitimlerini en az üç iş günü öncesinde müdürlüğe bildirmek ve onay almak zorundadır.
(5) Eğitim iptallerini, iptal gerekçesi ile birlikte, iptal kararı verildiği gün müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Ücretler
MADDE 25 – (1) Ücret tespit komisyonunca (Ek-9)’da yer alan konulara ait ücretler belirlenir. Komisyon, her merkezin mesul müdürü veya bir temsilcisi, il ticaret odasından bir temsilci ile acil ve/veya afetlerde sağlık hizmetleri şube müdüründen oluşur. Komisyona, il sağlık müdürü veya görevlendireceği il sağlık müdür yardımcısı başkanlık eder. Merkezlere, komisyon toplantısına katılımları hakkında yazılı bildirim yapılır. Komisyonca; fiyat endeksleri, yerel koşullar, emsal ücretler ve benzeri göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve ücretler tespit edilir. Komisyonca tespit edilen ücretler, tüm katılımcılar tarafından imza altına alınır ve ilin sağlık müdürü tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Onaylanan ücretlerin bir örneği (Ek-9) Genel Müdürlüğe gönderilir.
(2) Her yılın ocak ayı başından şubat ayı sonuna kadar ücret tespit komisyonu toplanır. Ücret tespitleri yıllık olarak yapılır.
(3) Süresi içerisinde ücret tespit komisyonu oluşturulamaz ise bir önceki yılın ücreti geçerlidir.
(4) İlkyardım eğitimlerinde teorik ve uygulamalı sınavlar için katılımcılardan alınacak sınav ücreti ile sınavlarda görev alan sınav gözetmenlerine ödenecek ücretler Bakanlıkça belirlenir.
(5) Temel Yaşam Desteği ve Afetlerde İlkyardım Eğitimi ücretsizdir.
 
ALTINCI BÖLÜM
Kayıt, Arşiv, Denetim ve Kapatma İşlemleri
Kayıt ve arşiv
MADDE 26 – (1) İlkyardım eğitimci eğitmeni kayıtları Genel Müdürlükçe tutulur.
Denetim
MADDE 27 – (1) Merkezler, Genel Müdürlük veya müdürlük denetim ekipleri tarafından denetlenir.
a) Olağan denetim; müdürlük tarafından yılda en az 2 kez yapılır.
b) Olağandışı denetim; Genel Müdürlük veya müdürlüğün talebi, şikayet veya soruşturma üzerine lüzumu halinde yapılır.
c) Denetimlerde, denetleme formları (Ek-8a), (Ek- 8b) kullanılır. Denetimler bu formlarda yer alan hususlara göre yapılır.
ç) Denetimlere merkezi temsilen, mesul müdür veya yerine vekalet eden kişi katılır ve sonuç raporlarını imzalar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yasaklar, Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme
Yasaklar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren merkezler, bu Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadır.
(2) Merkezler;
a) Müdürlükçe onaylanmış eğitim müfredatı haricinde kaynak kullanamaz.
b) Yetki belgesi almadıkça eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamaz.
c) Çalışma belgesi olmayan eğitmen çalıştıramaz.
ç) Resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz.
d) Dış tabelalarında ve basılı evraklarında yetki belgesinde belirtilen isim ve unvan dışında başka isim ve unvan kullanamaz.
e) Müdürlükçe onaylanan ücretlerin üzerinde ücret talep edemez.
f) Bünyesinde olmayan faaliyetler konusunda reklam veremez.
g) Eğitim salonlarında, eğitimler sırasında eğitim malzemeleri dışında malzeme bulunduramaz.
(3) Mesul müdür, başka bir merkezde eğitmenlik yapamaz.
Müeyyideler
MADDE 29 – (1) Merkez sahibi ve mesul müdürüne ulaşılamayan, yetki belgesinde belirtilen adreste bulunmayan veya kapatılmasına dair başvuruda bulunulmadan kapandığı tespit edilen merkezler; on beş gün içerisinde müdürlükçe iki kez denetlenir ve merkezin adreste faaliyet göstermediği tutanak altına alınır. Merkez adına kapatma başvurusu aranmaksızın sürekli kapatma işlemi gerçekleştirilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.
(2) Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere denetim formunda (Ek-8a) yer alan hükümler uygulanır.
(3) Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılarak yetki belgesi almış kamu personeli eğitimcilerinden; müdürlükçe, belge geçerlilik süresince görev yapmayı kabul ettiklerine ilişkin taahhütname alınır. Taahhüt süresinden önce kamudan istifa eden personelden eğitim ücreti alınır.
Reklam, tanıtım ve bilgilendirme
MADDE 30 – (1) Merkezler tarafından, ilkyardım ve kazalardan korunma ve önlemeye yönelik bilgiler içeren broşür, afiş ve tanıtım videosu hazırlanabilir, Müdürlüğün onayından sonra kullanılabilir.
(2) Merkezler, üniversiteler, dernekler, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşları, mevzuat şartlarını yerine getirmek ve müdürlükten izin almak koşulu ile ücretsiz temel yaşam desteği eğitimi, ilkyardımla ilgili halka yönelik özendirici faaliyetler, tanıtımlar ve sosyal sorumluluk projeleri yürütebilirler.
(3) Merkezler; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici ve yanlış yönlendirici reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunamazlar.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31 – (1) 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Mevcut sertifikalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan sertifikaların geçerlilik süresi belgede yazılı süre kadardır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan sertifikaların güncellemesi yapıldığında geçerlilik süresi, bu Yönetmelikçe tanımlanmış süreler kadardır.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür
 

 

EK 5 LİSTESİ

İlk yardım kursları malzeme fiyat listesi

Yeni ilk yardım yönetmeliği

 

KAYNAK: Resmi Gazete