İLK YARDIM KURSLARI FİYAT LİSTESİ

SAYIN İLGİLİ

 Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılan, resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ekinde yer alan (Ek 5) listeye göre ilk yardım eğitim merkezlerinde bulundurulacak donatım içeriği değişmiş bulunmaktadır.

Yönetmeliğin bu hükmüne göre düzenlenmiş içerikteki donatıma yönelik hazırlamış olduğumuz listemiz aşağıda yer almaktadır.

Bunun dışında kurucuların Ek 5 listesinde yer alamayan ve de ihtiyaç duyabilecekleri ilk yardım eğitim ortam ürünleri (sedye, ilk yardım çantası vb.) ve ileri yaşam destek eğitim mankenleri ile ilgili olarak tedarikinize katkı sağlamak isteğimizi iletiriz.    

İlginize ve bilginize saygılarımızla sunarız. 29.07.2015