SONGÜR TİCARET
Turan Güneş Blv. İlkbahar Mah.
609. Sok. No:56 Çankaya/ANKARA
 
Tel : (+90 312) 428 28 64
(+90 312) 428 28 65
Fax: (+90 312) 428 28 36
songur@songurticaret.com
 
 

 
FİYAT LİSTELERİ

• İlk Yardım Eğitim Ortamı ve Eğitim    Hizmetleri ve Araçları Fiyat
   Listesi                                detaylar..
• Tıp - Sağlık Eğitimi Maket ve    Modelleri Fiyat Listesi        detaylar..
• Sürücü Kursları Eğitim Malzemeleri    Fiyat Listesi                       detaylar..
 
Tüm Hakları Saklıdır.
Copyright © Songür Ticaret
Tasarım: Kamedya.net

AMBULANS LABORATUVARI AMBULANS SİMÜLATÖRÜ ( AMBULATUVAR )  Yazdır
 

 

Ambulatuvar-Ambulans Eğitim Laboratuarı
1-      Giriş
2-      Ambulatuvar Nedir ?
3-      Ambulatuvarın amacı nedir ?
4-      Ambulatuvar Nerede/Nerelerde kullanılır?
5-      Ambulatuvarın Fiziksel yapısı
6-      Ambulatuvarın Ölçüleri
7-      Ambulatuarın donatımı
8-      Fiyatlandırma
1-Giriş;
Beceriye dayalı bir bilginin öğrenildiğinin ölçütü, o bilginin kontrol altında en az üç kez duruma göre de beş kez arka arkaya yanlışsız uygulanabilmesidir. Meslek eğitiminde bu ilke baz alınarak kişilerin uygulama becerileri sınanmaktadır. Sağlık dışı alanlarda mesleki beceri kazanılmasının ölçülmesinde fazla sorun olmamakla birlikte, sağlık personeli eğitimi yapılan kurumlarda sağlık personeli adaylarının eğitim uygulamalarını gerçek bedende yapılmasından önce medikal simülatörlerde veya onun yerine geçebilecek donanımdaki yapılanmalarda  yerine getirilmesi zorunluluğu vardır. Bu gerçekten yola çıkılarak Ambulans uygulamaları eğitim gören sağlık personeli adaylarının yetiştirilmesinde yararlanılacağı düşünülerek ambulatuvar adlandırabileceğimiz bir dananım yapısı geliştirmiş bulunmaktayız.
2-Ambulatuvar Nedir ?
Sözlükte yer alan anlamı ile “kemerli yol” olarak ifade edilmektedir. Tıbbi terim olarak da “hastanın günlük aktivitelerini yaparken” yerine getirilen tıbbi girişimlerin karşılığı olarak kullanılmaktadır.
Paramedik ve ATT eğitimlerinde ambulans uygulamalarına sınırlı oranda katılabilen öğrencilerin ambulans uygulamalarına başlamadan bu amaçla oluşturulan ambulans laboratuarının adı AMBULATUVAR (ambulans+laboratuar=ambulatuvar)olarak konulması gereği duyulmuştur.   
3- Ambulatuvarın amacı nedir ?
Pahalı bir donanımı gerektiren ambulansın her an bir öğrenim aktivitesi için alıkonulması pratik olarak mümkün olmayacağı gerçeğinden yola çıkılarak geliştirilen ambulatuvarla sınıf içinde ambulansı simüle ederek öğrencilere bolca tekrarlı beceri eğitimi yapılmasını sağlamak ambulatuvarın asıl amacını oluşturmaktadır.
4-Ambulatuvar Nerede/Nerelerde kullanılır?
Ambulatuvar, her şeyden önce bir eğitim aracıdır. Medikal acil yardım insangücü eğitim yapan sağlık hizmetleri MYO paramedik bölümleri, Acil Tıp teknisyenliği eğimi yapan Sağlık Meslek Liseleri, acil tıp hizmetleri, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim birimlerinde kullanılabilecek eğitim aracıdır.
5-Ambulatuvarın Fiziksel yapısı
Ambulatuvar acil yardım ambulansı esas alınarak geliştirilmiş ve donatılmıştır.
Ambulatuvar, fiziksel yapısı ile bir ambulansa aynen benzemesinin yüksek maliyeti getireceği düşüncesinden yola çıkılarak ambulans içinde kullanılan/kullanılabilecek malzemeler ve bir adet ileri yaşam destek mankeninden oluşturulmuştur.
Ambulansta bulunan sürüş kabini ambulatuvarda bulunmamakta ve sadece hasta girişim kabinden oluşmaktadır.
Bu kabin içinde yerine getirilen/getirilecek acil medikal girişimlerin uygulamayı/uygulamaları diğer öğrencilerin de izleyebilmesi için kenar yüzeyleri istenildiği zaman açılabilen bir düzende yapılmıştır.
Ambulansın acil girişim kabininde yapılabilecek her tür uygulamanın yerine getirilebileceği düzende ve donanımda olmasına özen gösterilmiştir.
Ambulatuvarın donatımı, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin direktifleri çerçevesinde oluşturulmuştur.
Ambulatuvarda acil girişim elemanı olarak bir ileri yaşam destek mankeni İSTEĞE BAĞLI OLARAK bulundurulabilecektir. Bu mankene acil olarak yapılabilecek her tür girişim senaryolanabilmekte ve sayısız kez tekrar yapılarak öğrencilerin gerçekçi olarak eğitim almaları ve de bu eğitim tabanına dayanılarak ambulanslarda uygulamaya çıkmaları ile edinilecek mesleki beceri sayesinde insan sağlığı daha iyi korunabilecek ve amaçlanan paramedik/ATT sağlık personeli yetişmesine ciddi katkı sağlanacağı düşünülmüştür.
Ambulatuvarda bulunması gerekli ekipmanların tümü göz önünde bulundurularak hasta kabini pick-up tipinde olacak şekilde tasarlanmıştır.
Ambulansın hasta kabini çelik/aluminyum profilden çerçevelenerek oluşturulmuştur. Malzeme dolapları ve el yıkama lavabosu bulunmaktadır.
Hasta kabini istenildiğinde içerideki uygulamaların dışarıdan izlenebilmesi için store sistem ile açılıp kapanabilmektedir.
Store örtüler kapatıldığında, Ambulans yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle kapalı kasa ambulans görüntüsü verilmektedir.
Kabin, sedye girişine uygun tasarlanmış sedyenin tespiti ve içeride bulunacak acil girişim personelinin oturacağı emniyet kemerli koltuklar yerleştirilmiştir.
Hasta kabininde en az 2 adet perdelenmiş harici pencere görüntüsü bulunmaktadır.
Sedye üst hizasında tavanda elle tutunma yeri bulunmaktadır.
Kabinde kilitlenebilir ilaç bölümü bulunmaktadır.
Egzoz çıkışı; egzoz gazı içeriye girmeyecek şekilde kapılardan uzak bir konumda olmalıdır.
Ambulansın aydınlatma sistemi bulunmaktadır.
Her araçta asgari iki adet 2 litrelik yangın söndürücü bulunmaktadır.
Araçta birer adet emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat çekici bulunmaktadır.
6- Ambulatuvarın Ölçüleri
(Sadece hasta kabini için yönetmelik hükümleri esas alınmıştır)

 

GENİŞLİK
1600 mm
UZUNLUK
3200 mm
YÜKSEKLİK
1800 mm
YERDEN YÜKSEKLİK
400 mm

 

Ambulans simülatörü (ambulatuar) Şartnamesi  
 
1.      Ambulans simülatörü (Ambulatuvar) acil yardım ambulansı esas alınarak geliştirilmeye ve donatılmaya uygun  olmalıdır.
2.      Ambulans simülatörü (Ambulatuvar), fiziksel yapısı ile bir ambulansa aynen benzemesinin yüksek maliyeti getireceği düşüncesinden çıkılarak hazırlanmış olmalıdır.
3.      Ambulansta bulunan hasta girişim kabininden oluşmalıdır. Bu kabin içinde yerine getirilen/getirilecek acil medikal girişimlerin uygulamayı/uygulamaları diğer öğrencilerin de izleyebilmesi için kenar yüzeyleri istenildiği zaman açılabilen bir düzende yapılmıştır.
4.      Ambulansın acil girişim kabininde yapılabilecek her tür uygulamanın yerine getirilebileceği düzende ve donanımda olmasına özen gösterilmiş olmalıdır.
5.      Ambulatuvarda bulunması gerekli ekipmanların tümü göz önünde bulundurularak hasta kabini pick-up tipinde olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
6.      Ambulansın hasta kabini çelik/aluminyum profilden çerçevelenerek oluşturulmalıdır.  Malzeme dolapları ve sedye yerleştirme bölümleri bulunmalıdır.
7.      Hasta kabini istenildiğinde içerideki uygulamaların dışarıdan da izlenebilmesi için store sistem ile açılıp kapanabilir olmalıdır.
8.      Store örtüler kapatıldığında, Ambulans yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle kapalı kasa ambulans görüntüsü verilmelidir.
9.      Store yüzeylere idarenin istediği bilgiler plotter baskı ile basılmalıdır. Dış görünüşü kurum bilgilerinin yazılabileceği düzende reklamasyonlu olarak yapılmaktadır.
10. Ambulans simülatörünü çevreleyen plotter baskılı store olarak açılıp kapanabilen brandalara ambulans yönetmeliğinde belirtilen standartlarda ve renklerde baskı ambulansı simüle eden baskı yapılmalıdır.
11. Kabin, sedye girişine uygun tasarlanmış sedyenin tespiti ve içeride bulunacak acil girişim personelinin oturacağı emniyet kemerli koltuk/koltuklar yerleştirilmelidir.
12. Hasta kabininde en az 2 adet perdelenmiş harici pencere görüntüsü bulunmalıdır.
13. Sedye üst hizasında tavanda elle tutunma yeri bulunmaktadır.
14. Kabinde kilitlenebilir ilaç bölümü bulunmalıdır.
15. Ambulans simülatörünün aydınlatma sistemi bulunmalıdır.
16. Ambulans simülatörünün iç donatımı (isteğe bağlı) masrafı mukabili olarak ambulans yönetmeliğine göre yapılabilmelidir.
17. Ambulans simülatörü demonte vaziyette olup tekrar monte edilebilir olmalıdır. İç mekan kullanımına göre dizayn edilmiş olmalıdır.
18. ambulans simülatörü içine bir adet ambulans sedyesi konulmalıdır.
19. Ambulans sedyesi içine en az iki adet girişimcinin oturacağı koltuk düzeneği bulunmalıdır.  
 
Ambulatuvarın Ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
(Sadece hasta kabini için yönetmelik hükümleri esas alınmıştır. (+/-, 5cm)

GENİŞLİK
1600 mm
UZUNLUK
3200 mm
YÜKSEKLİK
1800 mm
YERDEN YÜKSEKLİK
400 mm


 

7- Ambulatuvarın donatımı
Ambulans yönetmeliği çerçevesinde kabin içinde; Ambulans yönetmeliği Ek 2 de yer alan malzemeler bulundurulmaktadır. Bundan başka ambulans içinde medikal acil yardım girişim eğitim mankeni olarak ileri kardiyak yaşam destek mankeni bulunmaktadır. Bu mankenin özellikleri de ekte sunulmaktadır.
MALZEMELERİN SINIFLANDIRILMASI
a)      Sedye Grubu malzemeler
-Ana sedye
-Kombinasyon sedyesi
-Sırt tahtası (baş sabitleyici ile birlikte
-Faraş(skoope) sedye
-Vakum Sedye
b)      Atel ve tespit grubu malzemeleri
-Traksiyon Atel Seti
-Asgari 6 Değişik Parçalı Şişme Atel Seti
-Boyunluk Seti
-KED kurtarma yeleği
c)      Medikal girişim demirbaş malzemeleri  
-Sabit Oksijen tüpü ve prizi
-Portatif oksijen tüpü*
-Transport Ventilatör cihazı
-Sabit Vakum aspiratörü
-Portatif aspiratör
-Sabit tansiyon aleti (Steteskoplu)
-Portatif tansiyon aleti (steteskoplu)
 
-Puls Oksimetre
-Termometre
-Diagnostik set (otoskop,oftalmoskop,rinoskop)
-Serum askısı
-Enjektör pompası
-Defibrilatör (Monitörlü)

 

d)      Tıbbi Girişim/Müdahale Setleri
-   Canlandırma ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, havayolu tüpü oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihaz)
-   Acil doğum seti   1 cerrahî makas, 3 kordon klempi (göbek klempi),5 havlu, 12 adet 10 x 10 cm boyutunda sünger, steril pedler, 4 çift steril eldiven, steril gazlı bezler, 1 bebek battaniyesi, ısı kaynağı (ambulansa uygun) 2 plastik torba (büyük), 1 adet yumuşak bebek kulak enjektörü, (soluk yolu aspirasyonu için) Forseps, el dopleri…
-   Yanık seti (Alüminyum yanık battaniyesi, yanık sargısı ve kompresler veya yanık jeli)
-   Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli)
e)      Medikal Sarf ve diğer ihtiyaç malzemeleri 

 

-Isı izolasyonlu kap
-Oksijen maskesi ve nazal kateterler (set)
-Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)
-Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası
-Muhtelif ölçüde enjektör
-Ölçekli infüzyon cihazı
-Merkezi (santral) ven sondası (kateteri)
-Serum seti ve kelebek set ile intraketler
-Personel görev kıyafeti (Yansıtıcılı)
-Cenaze torbası

 

f)       Eğitim mankeni (isteğe bağlı)
-         ACLS-01; Tam boy, yetişkin erkek manken, bilgisayar bağlantılı, monitör, vaka senaryolama, EKG, defibrilatör, CPR, entübasyon, Tansiyon ölçme simülasyonu, İV girişim, ve diğer uygulamalar…
-         ACLS-02 ; Tamboy yetişkin erkek manken, Digital göstergeli monitör, EKG, defibrilatör, CPR, entübasyon, Tansiyon ölçümü,  İV girişim, ve diğer uygulamalar…
-         BLS-01; Tamboy yetişkin erkek manken, CPR, entübasyon, İV girişim,
 8-      Fiyatlandırma
Ambulatuvar kabini                                                                           000.00 TL    
 • Sedye Grubu malzemeler                                                  0.00        
o       Ana sedye                                                                                 0.00
o       Kombinasyon sedyesi                                                           0.00
o       Sırt tahtası (baş sabitleyici ile birlikte)                                0.00
o       Faraş(skoope) sedye                                                            0.00
o       Vakum Sedye                                                                          0.00
 • Atel ve tespit grubu malzemeleri                                     0.00
  • Traksiyon Atel Seti          ________________0.00                                                                   
  • Asgari 6 Değişik Parçalı Şişme Atel Seti_______  0.00
  • Boyunluk Seti_____________________________0.00
  • KED kurtarma yeleği________________________0.00
 • Medikal girişim demirbaş malzemeleri                                     0,00
  • Sabit Oksijen tüpü ve prizi____________________0.00
  • Portatif oksijen tüpü_________________________0.00
  • Transport Ventilatör cihazı ___________________?
  • Sabit Vakum aspiratörü______________________0.00
  • Portatif aspiratör___________________________ 0.00
  • Sabit tansiyon aleti (Steteskoplu)_______________0.00
  • Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu)_____________0.00
  • P.Oksimetre______________________________0.00
  • Termometre______________________________0.00
  • Diagnostik set (otoskop,oftalmoskop,rinoskop)____0.00
  • Serum askısı ______________________________0.00
  • Enjektör pompası___________________________?
  • Defibrilatör (Monitörlü)______________________?
 • Tıbbi Girişim/Müdahale Setleri                                                     0.00
o       Canlandırma ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, havayolu tüpü oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihaz)________________00.00
o       Acil doğum seti   1 cerrahî makas, 3 kordon klempi (göbek klempi),5 havlu, 12 adet 10 x 10 cm boyutunda sünger, steril pedler, 4 çift steril eldiven, steril gazlı bezler, 1 bebek battaniyesi, ısı kaynağı (ambulansa uygun) 2 plastik torba (büyük), 1 adet yumuşak bebek kulak enjektörü, (soluk yolu aspirasyonu için) Forseps, ________   0.00
o       Yanık seti (Alüminyum yanık battaniyesi, yanık sargısı ve kompresler veya yanık jeli)____0.00
o       Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli)_________                     0.00
 • Medikal Sarf ve diğer ihtiyaç malzemeleri                       0.00 

Eğitim mankeni (isteğe bağlı)

 • ACLS-01; Tam boy, yetişkin erkek manken, bilgisayar bağlantılı, monitör, vaka senaryolama, EKG, defibrilatör, CPR, entübasyon, Tansiyon ölçme simülasyonu, İV girişim, ve diğer uygulamalar…0.00
  • ACLS-02 ; Tamboy yetişkin erkek manken, Digital göstergeli monitör, EKG, defibrilatör, CPR, entübasyon, Tansiyon ölçümü,  İV girişim, ve diğer uygulamalar…_____0.00
  • BLS-01; Tamboy yetişkin erkek manken, CPR, entübasyon, İV girişim,______0.00
 
 
.: Songür Yayıncılık :. .: S.M.L. Yayıncılık :. .: Trafik Sürücülük Eğitimi :. .: İlk Yardım Eğitim Donanımı :. .: Eğitim Maketleri :. .: Genel Eğitim - İletişim Araçları :. Bu Site En İyi 1024x768 Çözünürlük
ve Flash Player ile Görüntülenir